Korttidsterapi

Lider du av ångest, depressionskänslor eller återkommande svårigheter i mänskorelationer? Korttidsterapi hjälper dig med att lösa upp knutarna. Du behöver ingen remiss utan du kan påbörja arbetet genast.

Heltti är ett utvecklingscentrum för färdigheter för livet åt alla som vill blomstra i sina arbeten, må väl och ta väl hand om sina närmaste. Det korttidsterapeutiska arbetssättet som finns i kärnan av alla våra tjänster baserar sig på en stark vetenskaplig grund och vi har inom vår verksamhet utvecklat det till en nivå av unik hög kvalitet såväl i korttidsterapihuset, arbetslivshuset som i våra utbildningar.

Som professionella inom w/ Heltti är vi specialister på kortvarigt förändringsarbete. Tack vare vår starka och mångsidiga kompetens kan vi betjäna dig i frågor som rör såväl arbets- som privatliv. I tillägg är vi också sympatiska typer!

En psykolog är sakkunnig i människans psyke och beteende

Psykologerna på w/ Heltti har specialkunnande i bl.a. arbete med unga, sexualitet och genus, arbetshälsovårdspsykologi och frågor rörande karriärval. Att möta klienten som en individ, gemensam problemlösning med klienten och att bygga på styrkor är kärnan i deras arbete.

En psykolog är en legitimerad professionell inom social och hälsovård. Också alla psykologer på w/ Heltti hittas i JulkiTerhikki-registret som upprätthålls av Valvira.

Notera allt alla lediga tider inte syns i den elektroniska tidsbokningen. Du kan fråga efter lediga tider direkt av psykologen.


Bekanda dig med w/ Helttis korttidsterapeuter och psykoterapeuter

Psykologerna och psykoterapeuterna på w/ Heltti har specialkunnande i bl.a. arbete med unga, sexualitet och genus, arbetshälsovårdspsykologi och frågor rörande karriärval. Att möta klienten som en individ, gemensam problemlösning med klienten och att bygga på styrkor är kärnan i deras arbete.

Anna Högström

PsM, Psykolog, i par och familjepsykoterapiutbildning

Varaa minulle aika

Anna Norrgård

Psykolog, i Integrativ psykoterapeututbildning (kognitiv betoning) | Jag tar emot klienter på svenska, finska och engelska.

Palvelut

Varaa minulle aika

Camilla Öst

Psykolog, i integrativ psykoterapeututbildning (kognitiv betoning)

Palvelut

Varaa minulle aika

Christina Vikstrand

Psykoterapeutstuderande (integrativ), socionom med KBT grundutbildning

Varaa minulle aika

Corinna Norman

Psykolog, organisationskonsult, företagspsykolog och går i skolning för att bli kognitiv-integrativ psykoterapeut

Varaa minulle aika

Jannike Höglund

Psykolog, i psykoterapeututbildning (integrativ kognitiv betoning) | Jag tar emot klienter på svenska, finska och engelska.

Palvelut

Varaa minulle aika

Linda Strengell

Psykolog, lösningsinriktad neuropsykiatrisk handledare, i psykoterapeututbilning (integrativ inriktning) | Jag tar emot klienter på svenska, finska och engelska.

Varaa minulle aika

Marina Maatela

PsM, psykolog, psykoterapeut YET, företagspsykolog, EMDR-terapeut

För tillfället inga lediga FPA-tider

Varaa minulle aika

Minna Rönnberg

Psykolog

Ta kontakt / tidsbokning via e-post.

Susanne Tiihonen

PSM, psykolog, integrativ psykoterapeut, familjeterapeut

För tillfället inga lediga FPA-tider

Varaa minulle aika