Vem är jag?

Befinner du dig i en återvändsgränd? Är parförhållandet i kris?

I arbetet med klienter finns jag som stöd att aktivt undersöka problemområden samt stödja i processen till hållbara förändringar i livet. Mitt arbetssätt är reflektivt och dialogiskt, jag använder även korttidsterapeutiska arbetsmetoder i terapin. Jag är närvarande, inkännande och lyhörd att stödja mina klienter mot hållbara livsval med stark betoning att stärka de resurser som klienten har.

Tack vare arbete inom barnskydd och familjerådgivning har jag erfarenhet av att bemöta människor i olika situationer i livet.

Orsaker till att kontakta mig: Till mina särskilda erfarenhetsområden hör föräldraskap, parförhållande samt familjedynamik.

Tjänster och priser:

  • Familjeterapi – 200 € / 90 min
  • Korttidsterapi – 120 € / 45 min
  • Parterapi – 200 € / 90 min
  • Psykoterapi – 120 € / 45 min

Utbildning och erfarenhet

Jag är psykolog och psykoterapeut (par- och familjeterapi) med lång erfarenhet att jobba terapeutiskt med barn (13 år och uppåt), vuxna, par och hela familjer.