suomeksi | in English

Vem är jag?

Jag är psykolog, företagspsykolog och organisationskonsult och går för tillfället i kognitiv-integrativ psykoterapiskolning. Jag arbetar mest med vuxna och unga vuxna i olika utmanande livssituationer. Som terapeut är jag stödjande, lyssnar in klienter och har ett aktivt arbetssätt. Vi jobbar tillsammans för att hitta lämpliga mål för arbetet och lösningar på dina problem.

Mera information om mitt arbetssätt:

Mitt sätt att arbeta är aktivt lyssnande, och som stöd för arbetet använder jag gärna olika uppgifter som hjälper dig att fundera kring saker och vars mening är att länka saker vi arbetat med till ditt vardagliga liv. Jag utnyttjar gärna uppgifter från ACT (Acceptance and Commitment Therapy), samt medkänlsoterapi. Vi kommer tillsammans överens om vilka uppgifter som känns lämpliga för just dig.

Jag arbetar på svenska (modersmål), finska samt engelska.

Orsaker till att söka sig till mottagningen: Eftersom jag jobbat länge inom företagshälsovården har jag specialkunnande inom problem som har med arbete att göra, såsom stress, utbrändhet, hög kravnivå på sig själv, sömnproblem och ångest. Därtill har jag mycket erfarenhet av att stödja personer som genomgår olika livskriser, om det sedan är frågan om problem eller oro kring den egna eller någon närståendes hälsa, parförhållandekriser, sorg eller avsaknad av balans i livet.

Min skolning och erfarenhet:

Skolning: Till min grundutbildning är jag legitimerad psykolog, och därtill har jag kompetens som företagspsykolog och är organisationskonsult.

Min centralaste arbetserfarenhet: Jag har arbetat som företagspsykolog sedan 2009, och har längs med åren skolat mig vidare i bl.a. debriefing, EMDR (på nivå 1), utredning av mobbning, och för tillfället studerar jag till kognitiv-integrativ psykoterapeut.

Palveluitani:

  • Konsultation
  • Korttidsterapi

”Mitt sätt att arbeta är aktivt lyssnande, och som stöd för arbetet använder jag gärna olika uppgifter som hjälper dig att fundera kring saker och vars mening är att länka saker vi arbetat med till ditt vardagliga liv.”

Corinna