Vem är jag?

Jag jobbar både med korttidsterapier och längre psykoterapeutiska processer. Terapin kan ha ett aktivt fokus för förändringsarbetet, eller vara starten på en längre process där vi tillsammans utforskar och strävar till ny förståelse som kan möjliggöra utveckling och helande. Min psykoterapeutiska utgångspunkt är integrativ.

Tjänster och priser:

  • Familjeterapi
  • FPA-terapi – För tillfället inga lediga FPA-tider
  • Korttidsterapi – 125 € / 45 min
  • Psykoterapi – 125 € / 45 min
  • Ungdomsterapi – 125 € / 45 min

Mer information om sätt at arbeta

Jag jobbar aktivt och utforskande – respekt och intresse för det unika i varje individ står som grund för mitt arbete. Jag strävar efter att vara lyhörd för vad som är viktigt i varje enskild situation och relation samt anpassa mitt arbetssätt i terapiprocessen enligt klientens aktuella behov. Frågor kring lärande och utveckling, samt vad som möjliggör förändring, ligger nära mitt hjärta. En jämlik och öppen samarbetsrelation är central. Jag erbjuder psykoterapi för vuxna och ungdomar (från 16 år).

Utbildning och erfarenhet

Min utbildning: Jag är en psykolog, integrativ psykoterapeut och familjeterapeut.

Mina viktigaste publikationer:

  • Mickwitz, Å., Londen, M., Perander, K. & Tiihonen, S. (2023). How did first-year students in Higher Education overcome study related challenges during the emergency remote teaching and learning period? Paper presentation (paper submitted), NERA 2023 Conference.
  • Perander, K., Londen, M., Holm, G. & Tiihonen, S. (2020) Becoming a university student: An emotional rollercoaster. Högre utbildning. 10.23865/hu.v10.1462
  • Tiihonen, S. (2015) ”Studera effektivare”- Om att stöda studenters självreglering och studiefärdigheter. Artikel i Hur svårt kan det vara?: En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen. Londen, M., Mickwitz, Å. & Tiihonen, S. (toim.). Helsingfors: Helsingfors universitet, s. 133-153 21
  • Tiihonen, S., Lankinen, A., & Viemerö, V. (2008). An evaluation of a cognitive-behavioral patient education program for persons with Parkinson’s disease in Finland. Nordic Psychology, 60(4), 316–331.

in English

About me

I work with both short-term therapies and longer psychotherapies. The therapy can have a clear focus for change work or start out as a collaborative process in which we together explore and strive for new understanding that can enable development and recovery.

My therapeutic framework is integrative. I aim to be responsive to what is important in each individual situation, adjusting my approach in the therapy process according to what the current needs of the client are.

An active, equal and open collaborative relationship is central. Respect for and interest in the uniqueness of each encounter is a basis for my work.