Vem är jag?

Jag erbjuder psykologtjänster även på svenska. Upplever du emotionella problem eller utmaningar i par- och familjerelationer, i ditt föräldraskap eller i arbetslivet, stöder jag dig gärna i att hitta lösningar och övervinna svårigheterna. Empatisk närvaro och jämlikt bemötande är viktiga grundpelare i mitt arbete som psykolog. Utgående från din individuella situation och dina behov bestämmer vi fokus och arbetar tillsammans för att uppnå dina mål.

Fr.o.m. hösten 2022 studerar jag till kognitiv-analytisk psykoterapeut vid Helsingfors universitet.

Du kan boka egna individuella besök eller komma tillsammans med din partner. Vi kan också träffas online via videosamtal.

Tjänster och priser:

  • Korttidsterapi – 105 € / 45 min
  • Mielenhuolto – 20 min 65 €, 45 min 120 € (inkl. moms 24%)
  • Parterapi – 180 € / 90 min
  • Utbildningspsykoterapi – 70/80 €

in English

I offer psychologist appointments also in English and Spanish. When you experience emotional problems or challenges in your couple and family relationships, parenting or work life, I am happy to work with you to overcome them.It is important for me that my clients feel heard and respected. Depending on your individual situation and your needs, we will together determine the focus and work towards your goals.

You can book your own individual appointments or come together with your partner. The appointments can also be organized via videocalls.