Vem är jag?

Som psykolog är jag en lyhörd lyssnare, med ett aktivt arbetssätt; jag ställer aktivt frågor och funderar tillsammans med dig kring dina aktuella ärenden. Min målsättning är att skapa en avslappnad och trygg atmosfär, där du känner att du öppet och fritt kan berätta och diskutera. Jag värdesätter en jämbördig relation med klienten och anser att en god och respektfull växelverkan är grunden till ett gott samarbete.

Orsaker till att kontakta mig: Känner du dig nedstämd eller ångestfylld? Har du starka rädslor eller spänner du dig i sociala situationer? Är du inne i en livskris eller har du haft motgångar, som är svåra att tackla själv? Upplever du svårigheter i människo-/familjerelationerna? Du är varmt välkommen på grund av olika skäl – också då när du själv har svårt att få tag i vad som hänger ihop med det psykiska illamåendet.

Tjänster och priser

  • Korttidsterapi – 95 € / 45 min
  • Ungdomsterapi – 95 € / 45 min

Mer information om sätt at arbeta

Tillsammans börjar vi med att kartlägga och strukturera nuläget och det som upplevs som svårt i det egna livet. Vilka saker upprätthåller svårigheterna och vilka styrkor finns det till förfogandet i nuläget? Därefter börjar vi arbeta mot lösningar i syftet att öka det psykiska välmåendet. Jag tar emot ungdomar och vuxna i Gräsvikens utrymmen och arbetar både på svenska och finska.

Utbildning och erfarenhet

Min utbildning: Till utbildning är jag psykolog med erfarenhet från terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer (föräldrar som väntar barn & familjer som har barn under 1 år), ungdomspsykiatriska specialsjukvården och skolvärlden (grund- och andra stadiets utbildning).

Erfarenhet: Jag har arbetat med teman som berör bl.a. ångestproblematik, affektiva symptom, överprestation och utmattning, krissituationer, identitetsutveckling och självförtroende, föräldraskap, samt relationssvårigheter. Jag har erfarenhet av att jobba med både unga & vuxna, samt med utmaningar i familjedynamiken och föräldraskap.

Återkoppling

“Du hjälpte oss att ta upp svåra teman till diskussion och behandling, vilket hjälpte oss att komma vidare”

Kund