suomeksi

Vem är jag?

Som psykolog är jag empatisk, fördomsfri och närvarande i relation till mina klienter. Jag är genuint intresserad av varje människa som kommer till min mottagning och bemöter dig med värme och respekt. För mig är det viktigt att du som klient känner dig hörd, förstådd och bekräftad samt att atmosfären i rummet är trygg och accepterande.

Som psykolog följer jag ditt tempo, vilket innebär att jag både kan ta en mer aktiv roll eller låta dig ta mer utrymme ifall du har behov av det. Jag värdesätter och eftersträvar ett öppet och utforskande samarbete oss emellan.

Hjärtligt välkommen till min mottagning!

Mer information om mitt sätt att arbeta:

Mitt arbetssätt som psykolog är integrativt, vilket innebär att jag utgår från dig som klient och anpassar mina arbetsmetoder på ett flexibelt sätt enligt dina behov. Under terapin eftersträvar vi i huvudsak att öka medvetenhet och förståelse kring dig själv, din situation och din relation till både dig själv och andra. Tillsammans kan vi bearbeta händelser som haft en negativ inverkan på dig och ditt liv samt möta tunga känslor förknippade med dessa.

Vi utforskar invanda beteende- och tankemönster som inte tjänar dig längre och låter mera ändamålsenliga mönster utkristalliseras. Du kan lita på att jag stöttar dig hela vägen i att våga börja trampa upp nya stigar, som leder till ett liv i enlighet med dina värderingar och således en större känsla av välbefinnande.

Till min mottagning kan du komma bland annat när du känner dig ångestfylld, deprimerad, stressad eller utmattad. Jag jobbar även med inre höga krav, kriser, sviktande självkänsla, relationssvårigheter (både familj- och parrelation) samt utmaningar rörande föräldraskap.

Min utbildning och erfarenhet:

Utbildning: Jag är till min utbildning socionom och psykolog. Jag har jobbat som psykolog sedan år 2013 och har en korttidsterapeutisk utbildning.

Erfarenhet: Jag har haft förmånen att få jobba enbart terapeutiskt under min karriär och har således mött många människor i varierande livssituationer med olika psykiska utmaningar. Terapeutiskt arbete är fortfarande, efter alla år, det som jag har ett brinnande intresse för och därför studerar jag som bäst till integrativ psykoterapeut med kognitiv betoning.

Mina tjänster:

  • Korttidsterapi

Jag besökte Jannike höglund regelbundet under en vår och upplevde besöken som väldigt givande. Jannike har metoder som hjälpte mig att formulera mina tankar samt se dem från ett nytt perspektiv.

Jannike är väldigt lätt att prata med och hon bemöter en med finkänslighet. Hon kunde verkligen sätta sig in i mina situationer och bemöta dem med respekt på samma gång som hon, från ett partilöst perspektiv, kunde ge mig hälsosamma insikter och stöd.

Kund

Redan från första träffen fick jag en varm och mottagande bild av Jannike. Vid varje träff kände jag att hon verkligen lyssnade och brydde sig om mig.

Fast terapin var kort känner jag att Jannike har hjälpt mig mycket och önskar att jag kunde ha fortsatt med henne under en längre tid.”

Kund

Länkar: