suomeksi | In English

Vem är jag?

Jag är psykolog och kognitiv-analytisk psykoterapeut. Jag erbjuder korttidsterapi, psykoterapi (kort och lång) och enskilda konsultationer. Jag jobbar på svenska, finska och engelska. Jag jobbar främst med vuxna och unga vuxna. Vi kan även vid behov mötas på distans.

Du är välkommen i den situation du befinner dig i då livet känns tungt och svårt av en eller annan anledning och du önskar utomstående psykologisk hjälp och stöd. Det kan handla om plötsligt uppkomna smärtsamma svårigheter som livet kan ställa en inför eller om psykiska svårigheter som har byggts upp under en lång tid. Tillsammans kartlägger vi din situation samt vilken hjälp som skulle vara till största nytta för dig.

Mer information om mitt sätt att arbeta:

Som terapeut är jag noggrant lyssnande, empatisk, aktiv och varm. Viktigt för mig är att skapa en trygghet i mottagningsrummet så att vi kan stanna upp och vända blicken inåt hos dig.

Vi bildar oss till en början tillsammans en djup förståelse av känslor, tankar och handlingsmönster som skapar svårigheter i ditt liv. Vi kan därefter välja olika angreppssätt beroende på dina önskningar och behov. Vi arbetar tillsammans för att förstå vad som skapar hinder för den förändring du skulle önska och söker nya vägar att gå för att du skall må bättre. Jag arbetar integrativt och kombinerar olika metoder och övningar flexibelt vid behov. Jag strävar efter att anpassa mitt angreppssätt till vad som är viktigt i varje enskild relation och process. Skapandet av en tillitsfull och trygg
samarbetsrelation är centralt.

Orsaker till att kontakta mig:

Orsak till att boka tid till mig kan vara t.ex.: olika slags utmaningar i livet. Vanliga svårigheter som jag har jobbat med är: depression, ångest och oro, stress, utmattning, svårigheter med självkänsla, svårigheter i mänskorelationer, utmaningar i föräldraskap, anpassningssvårigheter, trauma eller kriser av olika slag.

Varmt välkommen till min mottagning!

Min utbildning och erfarenhet:

Min utbildning:

Jag är psykolog och psykoterapeut. Jag är även utbildad pedagogie magister (PeM) och funktionsinriktad musikterapeut. Jag har också bott utomlands (Sverige, Kina) i längre perioder.

Min mest centrala erfarenhet:

Jag har bred erfarenhet av att möta både individer och familjer i behov av stöd. Jag har jobbat med barn, unga, vuxna och familjer som psykolog såväl i grundskola som i gymnasium och yrkesskola i många år. Sedan 2020 har jag jobbat som privatpraktiserande psykolog/psykoterapeut med såväl aktivt förändringsfokuserade korttidsterapier som längre psykoterapeutiska processer för vuxna och unga vuxna på Shortum/Heltti.

Tjänster:

  • FPA-terapi – För tillfället inga lediga FPA-tider
  • Korttidsterapi
  • Ungdomsterapi
  • Psykoterapi

Marina är en alldeles fantastisk, omtänksam och insiktsfull psykolog. Hon har en förmåga att fånga det mest väsentliga och med hjälp av rätta frågor få en att se olika synvinklar och nya möjligheter.

Kollega

”Marina är lugn, närvarande, insiktsfull och varm. Hon har en förmåga att fånga det mest
väsentliga och med hjälp av rätta frågor få en att se olika synvinklar och nya möjligheter.”

Marina

In English

About me

I am a psychologist and a cognitive-analytic psychotherapist. Common problems that I have worked with are depression, exhaustion, anxiety and worry, life crisis of different kinds and stress management. The cognitive-analytic psychotherapy offers effective tools for change often also in a shorter therapy. We can also organise appointments through video calls if it is more convenient for you.

I have lived in Sweden, China and England for many years and enjoy working with e.g. challenges that may arise from moving abroad, settling in and living in a new environment.

You are welcome to contact me if you look for psychological help and support for different kinds of psychological problems. It can be problems that have come suddenly, and form a crisis in your life, or it can be problems that have developed over a long period of time. Together we form an understanding of what help would be most beneficial for you.

Warmly welcome!

My services:

  • Kela-therapy – No availability for new Kela-customers currently
  • Psychotherapy
  • Short therapy
  • Youth therapy

”Together we form an understanding of what help would be most beneficial for you.”

Marina