Vem är jag?

Livet kan utmana oss på flera olika sätt, oberoende orsaken till problemet så är det bra att söka hjälp när de egna krafterna och förmågorna inte räcker till.

Tampas du med utmaningar som känns oöverkomliga eller är din oro av lindrigare karaktär – ta modigt kontakt, så funderar vi vidare tillsammans!

Mitt modersmål är svenska, men jag jobbar även på finska och engelska.

Orsaker till att kontakta mig: Du kan till exempel kontakta mig angående relationssvårigheter, rädslor, osäkerhet, ångest, depression, svårigheter med känsloreglering, stress eller känslor av otillräcklighet och utmattning.

Tjänster och priser:

  • Korttidsterapi – 110 € / h
  • Utbildningspsykoterapi
  • Ungdomsterapi – 110 € / h
  • Mielenhuolto – 20 min 65 €, 45 min 120 €
  • Konsulation

Mer information om sätt at arbeta

Tillsammans med dig vill jag hitta dina styrkor, undersöka orsaken till dina bekymmer och hitta lösningar till en mer balanserad livsstil. Genom ett reflektivt och aktivt arbete kan vi närma oss förståelse och nya synsätt på dig och din situation, vilket i sin tur hjälper dig vidare. I mitt arbetssätt är jag öppen, aktiv och lösningsfokuserad.

Jag har arbetat med människor i olika åldrar: barn, unga och vuxna. Familjefrågor, föräldraskap, barn och ungas välmående, utveckling och psykiska svårigheter är bekanta områden för mig. I mitt jobb har jag mött människor med olika slags psykiska utmaningar och livssituationer.

Utbildning och erfarenhet

Min utbildning: Jag är psykolog och utbildar mig till psykoterapeut (integrativ med kognitiv betoning)

Erfarenhet:

  • Familjerådgivningspsykolog, Esbo stad (2017-)
  • Skolpsykolog, Helsingfors (2013-2017)
  • Psykolog, HUS barnpsykiatriska klinik (2013)
  • Familjerådgivningspsykolog, Helsingfors (2012)

Återkoppling

“Det känns som att natalie tar mig på allvar och det är lätt att tala med henne, hon vågar ta upp svåra frågor utan att jag känner mig obekväm och hjälper mig se nya möjligheter”

Kund

“Natalie skapade en fin kontakt till mitt barn och hjälpte oss föräldrar hitta verktyg för att få vardagen att fungera bättre”

Kund

in English

As life can challenge us in many ways, no matter what has caused the problem, it is good to look for help when your own strength and abilities are not sufficient to get you through.

As a qualified psychologist and a psychotherapist (integrative-cognitive) in training, my passion is to help you through any challenge. Together we explore your strengths, investigate the reason behind your problems and find solutions for a more balanced lifestyle and approach. Working in a reflecting and active manner we can get a better understanding of, and insight, to yourself and your situation, which in return can help you progress. To support you best, my working style is open, active and solution orientated.

I am well versed with helping people who struggle with different kinds of psychological problems and in different life situations, and I have worked with people in different ages: children, youth and adults. Topics concerning emotional and relational problems, families, parenthood and the welbeing, development and psychological issues of children and youth are familiar to me. No matter your challenge or concern, together we can find a way forward!