suomeksi

Vem är jag?

Som psykolog är jag insatt i frågor gällande stresshantering och svårigheter med utmattning, prestationsångest och självkritik. Jag jobbar också gärna med frågor gällande social ångest, studiemotivation och inlärning. Mitt mål är att hjälpa mina klienter att må bra och hitta nya sätt att hantera svåra känslor och situationer. 

Jag tänker att sambandet mellan kroppen och sinnet är viktigt för ens välmående och jag försöker att stöda mina klienter att lyssna på sin kropp. I sidan av mitt jobb som psykolog  jobbar jag också som massör och taiji lärare. Detta har hjälpt mig att se sambandet mellan fysiska och psykiska spänningar. 

Mer information om mitt sätt at arbeta:

Mitt arbetssätt innebär att vi först kartlägger klientens situation och kommer överens om vilket mål vi sätter för korttidsterapin. Som verktyg använder jag också psykofysiska metoder och mindfulness-övningar om klienten har nytta av dem

Orsaker till att kontakta mig: Särskilt utmaningar relaterade till stresshantering, prestationstryck och självkritik. Dessutom ångest, spänning och studera motivation.

Min utbildning och erfarenhet

Min utbildning: Psykolog. Dessutom följande tilläggsskolning:

  • Utbildning i korttidsterapeutiskt arbetsätt
  • Mindfulness-handledare
  • Mindful Self-Compassion utbildning
  • Andning för att stötta om självreglering och interaktion -handledare
  • Dialogisk sekvensanalys utbildning

Erfarenhet: Jag har arbetat i 15 år som studiepsykolog med universitetsstudenter. Förutom enskilda mottagningar har jag arbetat mycket med vara grupper, inklusive mindfulness och spänningsgrupper. Jag har också var yrkesvalspsykolog. Jag har arbetat också som massör och min specialitet är smärtbehandling och sportmassage.

Tjänster

  • Korttidsterapi
  • Undgomsterapi

”Jag tänker att sambandet mellan kroppen och sinnet är viktigt för ens välmående och jag försöker att stöda mina klienter att lyssna på sin kropp. ”

Minna