välkommen till withheltti

Terapi och information om mental hälsa

Vad är withHeltti?

Oavsett hur du mår är du välkommen hit! Här hittar du Helttis psykoterapeuter och korttidsterapeuter, terapitjänster av hög kvalitet och innehåll som producerats av våra experter inom en rad olika ämnen som berör psykisk hälsa.

Vem är vi?

Varmhjärtade psykologerna och psykoterapeuterna på withHeltti har specialkunnande i bl.a. arbete med unga, sexualitet och genus, arbetshälsovårdspsykologi och frågor rörande karriärval. Att möta klienten som en individ, gemensam problemlösning med klienten och att bygga på styrkor är kärnan i deras arbete.

Som professionella inom withHeltti är vi specialister på kortvarigt förändringsarbete. Tack vare vår starka och mångsidiga kompetens kan vi betjäna dig i frågor som rör såväl arbets- som privatliv. Dessutom är vi också sympatiska typer!

För att se videon, godkänn dessa cookies: statistics, marketing

Tjänster

Korttidsterapi

Boka tid för korttidsterapi när ditt mående börjar påverka ditt dagliga liv.

Psykoterapi

Boka tid för psykoterapi om du har mått dåligt under en längre tid.

Parterapi

Boka tid för parterapi som en förebyggande åtgärd eller för att lösa en kris.

Familjeterapi

Boka tid för familjeterapi som en förebyggande åtgärd eller för att bemöta en kris.

Terapi för ungdomar

Boka tid för ungdomsterapi när måendet försämras och du känner ett behov för stöd.

Mind Care

Boka tid för mind care när du behöver en trygg plats att ge uttryck för och få nya infallsvinklar på bekymmer och utmaningar du står inför.

Varför withHeltti

Du kan lita på vår expertis. Med oss vet du att du får den bästa servicen i branschen. Vi har endast valt ut terapeuter med hög standard vad gäller bakgrund och lämplighet.

Långvarig psykoterapi är inte den bästa lösningen för allt. Vi är medvetna om att olika långa terapier passar olika situationer, och vi rekommenderar inte längre terapier än vad som är nödvändigt. På så sätt kan klienterna få tillgång till terapi snabbare och förhindra att problemen blir långvariga. Under 2023 varade våra korttidsterapier i genomsnitt 6,8 besök.

Vad är withHeltti?

withHeltti samlar högkvalitativ terapi och innehåll för psykiskt välbefinnande och mental hälsa. +90 erfarna psykoterapeuter, par- och familjeterapeuter och korttidsterapeuter är här med dig.

withHeltti FAQ