suomeksi

Vem är jag?

För mig är det således lika viktigt att förstå varifrån symtomen börjat och vilken deras funktion har varit, som att arbeta fram alternativa handlingsmönster -alltid i aktiv dialog med mina klienter. Jag är van att arbeta terapeutiskt med såväl barn, unga, enskilda vuxna, samt par och hela familjer. Jag arbetar lösningsfokuserat och enligt en integrativ referensram, starkt förankrad i KAT-teori.

Hoppas vi ses på min mottagning!

Orsaker till att kontakta mig: Jag har specialkunnande inom relationsdynamik, växelverkan, neuropsykiatri, anknytningstrauma samt olika livskriser.

Min utbildning och erfarenhet

Min utbildning: Jag är legitimerad psykolog samt lösningsinriktad neuropsykiatrisk handledare. Därtill har jag gått fler korttidsterapeutiska metodskolningar. För tillfället utbildar jag mig även till psykoterapeut (integrativ inriktning).

Erfarenhet: Jag har jobbat såväl som psykolog inom arbetshälsovården, specialsjukvården samt på en familjecentrerad psykosocial enhet och är van att jobba med barn, ungdomar, par, familjer samt enskilda vuxna.

Tjänster:

  • Korttidsterapi
  • Ungdomsterapi
  • Utbildningspsykoterapi

”Jag har samarbetat med Linda under många år. Hon hör verkligen klienterna och förstår deras situation. Hon jobbar såväl relationellt som individuellt och har en förmåga att se både orsak och lösningar ur flera perspektiv.”

Kollega