Psykoterapi

Har du redan en längre tid mått dåligt? Om det är såpass trassligt i vardagen och i människorelationer att du behöver mer långsiktigt stöd för att hitta och skapa nya och mer fungerande sätt att vara och göra – då kan en långvarig psykoterapi vara aktuell för dig. Om du är mer intresserad av en kortare terapeutisk arbetsprocess titta gärna då på våra sidor om korttidsterapi.

Alla våra psykoterapeuter har kompetens att genomföra FPA:s rehabiliterande psykoterapi. Det behövs inte alltid, är inte alltid möjligt eller aktuellt med en lång, 1-3 år lång psykoterapi. På withHeltti hittar du också landets bästa kunnande inom kortare, 5-40 gånger långt psykoterapeutiskt arbete.

I verktygslådan hos våra professionella finns många slags arbetsmetoder och genom att skräddarsy terapiprocessen utifrån klientens individuella behov skapas ett arbetssätt som passar den enskilda klientens situation. Det terapeutiska arbetet bygger på ett bra samarbetsförhållande. Ibland lönar det sig att träffa några terapeuter före man väljer med vem man inleder ett längre arbete med.

Som professionella inom withHeltti är vi specialister på kortvarigt förändringsarbete. Tack vare vår starka och mångsidiga kompetens kan vi betjäna dig i frågor som rör såväl arbets- som privatliv. I tillägg är vi också sympatiska typer!

Om psykoterapi

En lång psykoterapi startar från en grundkartläggning där vi tillsammans med klienten gestaltar problemet, önskningar för förändring och hinder för förändring. Vi följer med måendet och förändring under terapin. Terapin skräddarsys för att svara på klientens behov, målsättningar och situation. 

Ofta söker man stöd från FPA för en lång psykoterapi. De här terapierna kallas för FPA:s rehabiliterande psykoterapier. Då stöder FPA kostnaderna för terapin med 57,60 euro per gång. FPA förutsätter att psykoterapeuten har FPA-behörighet.

Bekanda dig med withHelttis psykoterapeuter

Psykoterapeuterna på withHeltti har specialkunnande i bl.a. arbete med unga, sexualitet och genus, arbetshälsovårdspsykologi och frågor rörande karriärval. Att möta klienten som en individ, gemensam problemlösning med klienten och att bygga på styrkor är kärnan i deras arbete.

Marina Maatela

PsM, psykolog, psykoterapeut YET, företagspsykolog, EMDR-terapeut

För tillfället inga lediga FPA-tider

Varaa minulle aika

Susanne Tiihonen

PSM, psykolog, integrativ psykoterapeut, familjeterapeut

För tillfället inga lediga FPA-tider

Varaa minulle aika