Psykoterapi

Har du redan länge mått dåligt? Det är såpass trassligt i vardagen och i mänskorelationer att du behöver långsiktigt stöd för att hitta och inplantera ett nytt sorts mer fungerande sätt att vara och göra. Då kan en lång psykoterapi vara för dig. Om du ändå är intresserad av en kortare terapeutisk arbetsprocess titta gärna då på våra sidor om korttidsterapi.

Alla våra psykoterapeuter är kompetenta att genomföra FPA-stödd rehabiliteringspsykoterapi. Det behövs inte alltid, är inte alltid möjligt eller aktuellt med en lång, 1-3 år lång psykoterapi. På w/ Heltti hittar du också landets bästa kunnande inom kort, 5-40 gånger långt psykoterapeutiskt arbete.

I verktygslådan hos våra professionella finns många slags arbetsmetoder och genom att skräddarsy utifrån dem skapas ett arbetssätt för de flesta behov. Å andra sidan vet man att allt terapeutiskt arbete bygger på ett bra samarbetsförhållande. Ibland lönar det sig att träffa några terapeuter före man väljer med vem man inleder ett längre arbete med.

Som professionella inom w/ Heltti är vi specialister på kortvarigt förändringsarbete. Tack vare vår starka och mångsidiga kompetens kan vi betjäna dig i frågor som rör såväl arbets- som privatliv. I tillägg är vi också sympatiska typer!

Om psykoterapi

En lång psykoterapi startar från en grundkartläggning där vi tillsammans med klienten gestaltar problemet, önskningar för förändring och hinder för förändring. Vi följer med måendet och förändring under terapin. Terapin skräddarsys för att svara på klientens behov, målsättningar och situation. 

Ofta söker man stöd från FPA för en lång psykoterapi. De här terapierna kallas för FPA:s rehabiliterande psykoterapier. Då stöder FPA kostnaderna för terapin med 57,60 euro per gång. FPA förutsätter att psykoterapeuten har FPA-behörighet.

Bekanda dig med w/ Helttis psykoterapeuter

Psykoterapeuterna på w/ Heltti har specialkunnande i bl.a. arbete med unga, sexualitet och genus, arbetshälsovårdspsykologi och frågor rörande karriärval. Att möta klienten som en individ, gemensam problemlösning med klienten och att bygga på styrkor är kärnan i deras arbete.

Katri Kanninen

Psykologian tohtori, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (KAT)

Marina Lindholm

PsM, Psykologi, kognitiviis-analyyttinen (KAT) psykoterapeutti, kasvatustieteen maisteri (KM), musiikkiterapeutti

Varaa minulle aika

Marina Maatela

PsM, psykologi, psykoterapeutti YET, työterveyspsykologi, EMDR-terapeutti

Tällä hetkellä ei tilaa uusille pitkille terapioille

Varaa minulle aika

Martin Westerling

Psykologi | Psykolog (PsM), Psykoterapiakoulutuksessa (KKT)

Varaa minulle aika

Susanne Tiihonen

PSM, psykologi, integratiivinen psykoterapeutti, perheterapeutti

Varaa minulle aika