Anne-Christine “Anci” Vikström

Par- och familjepsykoterapeutstuderande, socialarbetare, tilläggskompetens i kognitiv korttidsterapi

Varaa minulle aika

Christina Vikstrand

Psykoterapeutstuderande (integrativ), socionom med KBT grundutbildning

Varaa minulle aika

Corinna Norman

Psykolog, organisationskonsult, företagspsykolog och går i skolning för att bli kognitiv-integrativ psykoterapeut

Varaa minulle aika

Jannike Höglund

Psykolog, i psykoterapeututbildning (integrativ kognitiv betoning) | Jag tar emot klienter på svenska, finska och engelska.

Palvelut

Varaa minulle aika

Linda Strengell

Psykolog, lösningsinriktad neuropsykiatrisk handledare, i psykoterapeututbilning (integrativ inriktning)

Varaa minulle aika

Marina Lindholm

PsM, psykolog, psykoterapeut

För tillfället inga lediga FPA-tider

Varaa minulle aika

Minna Rönnberg

Psykolog

Ta kontakt / tidsbokning via e-post.