På svenska | In English

Kuka olen?

Olen psykologi ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Tarjoan lyhytterapiaa,
psykoterapiaa (lyhyttä ja pitkää) sekä yksittäisiä konsultaatioita. Työskentelen suomen,
ruotsin ja englannin kielellä. Työskentelen pääosin aikuisten ja nuorten aikuisten
kanssa. Etätapaamiset ovat myös mahdollisia.

Olet tervetullut vastaanotolleni kun elämä tuntuu vaikealta syystä tai toisesta ja toivot
apua ja tukea. Kyse voi olla äkillisistä vaikeuksista ja tuen tarpeesta elämässäsi, tai
psyykkisistä vaikeuksista jotka ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa. Hahmotamme
yhdessä tilannettasi ja pohdimme millaisesta tuesta ja avusta voisit hyötyä parhaiten.

Lisätietoa työtavastani:

Olen terapeuttina tarkkaan kuunteleva, empaattinen, aktiivinen ja lämmin. Minulle on
tärkeää luoda rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri jotta voimme pysähtyä tunteidesi
äärelle.

Työskentelyn alussa pyrimme yhdessä ymmärtämään syvällisesti tunteita, ajatuksia ja
toimintamalleja jotka aiheuttavat ongelmia elämässäsi. Tämän jälkeen voimme valita eri
lähestymistapoja riippuen tarpeistasi ja toiveistasi. Tutkimme yhdessä mikä toivomasi
muutoksen estää ja etsimme uusia polkuja jotka voivat viedä sinua kohti parempaa
hyvinvointia. Työotteeni on integratiivinen ja yhdistelen eri menetelmiä ja harjoituksia
joustavasti tarpeen mukaan. Pyrin sopeuttamaan lähestymistapaani siihen mitä on
tärkeää jokaisessa yksilöllisessä suhteessa ja prosessissa. Luottamuksellisen ja
turvallisen yhteistyösuhteen luominen on keskeistä.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi:

Erilaiset elämän haasteet. Tavallisia vaikeuksia joiden kanssa olen työskennellyt ovat: masennus,
ahdistuneisuus, uupumus, vaikeudet stressin säätelyssä, itsetunnon haasteet,
ihmissuhdevaikeudet, vanhemmuuden haasteet, sopeutumishaasteet, traumat sekä
erilaiset kriisit.

Etävastaanotot ovat myös mahdollisia. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Koulutukseni ja keskeisin työkokemukseni:

Olen psykologi ja psykoterapeutti sekä kasvatustieteen maisteri (KM) ja toiminnallinen
musiikkiterapeutti. Olen myös asunut pidempiä jaksoja ulkomailla (Ruotsi, Kiina).
Minulla on laaja kokemus tukea tarvitsevien yksilöiden ja perheitten kanssa työskentelemisestä. Olen työskennellyt lasten, nuorten, aikuisten ja perheitten kanssa psykologina niin peruskoulussa kuin lukiossa ja ammattikoulussa monta vuotta. Vuodesta 2020 olen työskennellyt psykologina/psykoterapeuttina yksityisenä ammatinharjoittajana Shortum/Heltissä sekä lyhytaikaisten aktiivisesti muutosfokusoitujen terapioiden että pidempien psykoterapeuttisten prosessien parissa aikuisten ja nuorten aikuisten kanssa.

Palveluitani:

  • Lyhytterapia
  • Nuorten terapia
  • Psykoterapia
  • Kela-terapia – Tällä hetkellä ei tilaa uusille Kela-asiakkaille

”Olen terapeuttina tarkkaan kuunteleva, empaattinen, aktiivinen ja lämmin. Minulle on tärkeää luoda rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri jotta voimme pysähtyä tunteidesi
äärelle.”

Marina

”Marina on psykoterapeuttina rauhallinen, helposti lähestyttävä ja hänellä on erityinen kyky olla aidosti läsnä ja kuulla asiakkaan tarina.”

Kollega

”Marinalla on todellinen taito kohdata ihmisiä, hän on taitava ja viisas.”

Kollega

In English

About me

I am a psychologist and cognitive-analytic psychotherapist. I offer short-term therapy, psychotherapy (short and long) and individual consultations. I work in Finnish, Swedish and English. I work mainly with adults and young adults. We can also meet remotely.

You are welcome to contact me if you look for help and support for different kinds of psychological problems. It can be problems that have come suddenly and form a crisis in your life or problems that have developed gradually. Together we form an understanding of your situation and of what help would be most beneficial for you.

As a therapist I listen carefully, I am empathetic, active and warm. Important for me is to create a feeling of safety in the room so we can pause and turn our focus towards your inner world. We start by together creating a deep understanding of your feelings, thoughts and patterns of acting that causes problems in your life. We can then choose different ways of working depending on your needs and wishes. We actively explore what is hindering you from reaching the change you long for and look for new ways for you to feel better. I work in an integrative way and use different methodologies and exercises flexibly and when needed. I strive to adapt my working approach towards what is important in each individual relationship and process. Creating a safe and trustful working relationship is central.

Reasons to book an appointment with me can be e.g.: different kind of challenges in
life. Common problems that I have worked with are: depression, anxiety and worry,
stress, exhaustion, difficulties with self-esteem, difficulties in relationships, challenges in
parenting, adaptation difficulties, trauma or crisis of different kind.

Warmly welcome!

Education and most central work-experience:

I am a psychologist and psychotherapist. I am also a Master of Education and a music therapist. I have lived in Sweden and China for many years. I have a broad experience of meeting individuals and families in need of support. I have worked with children, youth, adults and families as school psychologist and study psychologist in schools for many years. Since 2020 I have worked as psychologist/psychotherapist with both actively change-oriented therapies and longer psychotherapeutic processes with adults and young adults at Shortum/Heltti.

My services:

  • Kela-therapy – No availability for new Kela-customers currently
  • Psychotherapy
  • Short therapy
  • Youth therapy

“Certainly when I first met with you, I had a huge mess in my head. You helped me very well organize my thoughts and be more aware of the patterns in my life.

Through the exercises that we did together I learned a lot about myself and it opened my eyes to issues that mean to me more than others. They were really effective.

I also learned that I need to focus on myself more and give myself the time to relax and rejuvenate. Selfcare is a priority for me now!”

Customer of short-term psychotherapy

”Together we form an understanding of what help would be most beneficial for you.”

Marina