Kuka olen? | Vem är jag?

Olen psykologi ja kognitiivis-analyyttisessä terapeuttikoulutuksessa. Olet tervetullut vastaanotolleni jos haet psykologista apua ja tukea erinäisiin ongelmiin. Pohdimme yhdessä millaisesta tuesta ja avusta voisit hyötyä.

På svenska: Jag är psykolog och i kognitiv-analytisk terapeututbildning. Jag erbjuder enskilda konsultationer, kortidsterapi och längre utbildningspsykoterapier. Vi kan även mötas via videosamtal om det är behändigare för dig. Jag jobbar med vuxna, ungdomar och med föräldrahandledning.

Du är välkommen i den situation du befinner dig i då livet känns tungt och svårt av en eller annan anledning och du önskar utomstående psykologisk hjälp och stöd. Det kan handla om plötsligt uppkomna smärtsamma svårigheter som livet kan ställa en inför eller om psykiska svårigheter som har byggts upp under en lång tid. Tillsammans kartlägger vi din situation samt vilken hjälp som skulle vara till största nytta för dig.

Målet med det terapeutiska arbetet är att du skall få ökad självkännedom, mer kraft till ett liv som ser ut just som ditt, och ökad livskvalitet.

In English: I am a psychologist and in cognitive-analytic psychotherapist training. You are welcome to contact me if you look for psychological help and support for different kinds of psychological problems. It can be problems that have come suddenly, and form a crisis in your life, or it can be problems that have developed over a long period of time. Together we form an understanding of what help would be most beneficial for you.

Common problems that I have worked with are depression, anxiety and worry, life crisis of different kinds and stress management. The cognitive-analytic psychotherapy offers effective tools for change often also in a shorter therapy. We can also organise appointments through video calls.

I have lived in Sweden and China for many years and enjoy working with people from different cultures.

Lisätietoa työtavastani:

Olen terapeuttina tarkkaan kuunteleva, empaattinen ja aktiivinen. Kognitiivis-analyyttinen terapia on fokusoitu tavoitekeskeinen terapiamuoto joka antaa tehokkaita välineitä toivottuun muutokseen ja parempaan vointiin usein jo lyhyemmässä ajassa.

På svenska: Som terapeut är jag noggrant lyssnande, empatisk, aktiv och varm. Viktigt för mig är att skapa en trygghet i mottagningsrummet så att vi kan stanna upp och vända blicken inåt hos dig. Vi bildar oss tillsammans en djup förståelse av de känslor, tankar och handlingsmönster som skapar svårigheter i ditt liv. Vi arbetar tillsammans för att förstå vad som skapar hinder för den förändring du skulle önska och söker nya vägar att gå för att du skall må bättre. I det gemensamma målinriktade arbetet är det dina behov och önskningar som styr. För att effektivera terapiarbetet använder jag mig gärna av olika verktyg i arbetet både på mottagningen och som hemuppgifter.

Kognitiv-analytisk terapi erbjuder en effektiv terapiform för att med målinriktning och fokus få till stånd önskad förändring ofta även under en kortare tid

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi:

Psykologina olen tehnyt työtä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa sekä vanhempainohjausta.Tavallisia ongelmia joita olen kohdannut ovat masentuneisuus, ahdistuneisuus, erilaiset kriisit, stressinhallinta ja uupuneisuus.

På svenska: Som psykolog har jag har jobbat med både barn, unga, vuxna och med föräldrahandledning. Vanliga svårigheter som jag mött är depression, ångest och oro, svårigheter med självkänsla, svårigheter med stresshantering och utmattning, anpassningssvårigheter och kriser av olika slag liksom neuropsykiatriska utmaningar.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni:

Keskeisin työkokemukseni: Jag är även utbildad pedagogie magister och funktionsinriktad musikterapeut. Jag har bott i Sverige och Kina i flera år.

Palveluitani:

  • Tarjoan yksittäisiä konsultaatioita, lyhytterapiaa ja pidempiä koulutusterapioita. Teen työtä aikuisten ja nuorten kanssa sekä vanhempainohjausta. Tapaamisia voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös videovälitteisesti.
  • På svenska: Jag erbjuder enskilda konsultationer, kortidsterapi och längre utbildningspsykoterapier. Vi kan även mötas via videosamtal om det är behändigare för dig. Jag jobbar med vuxna, ungdomar och med föräldrahandledning.
  • In English: I offer individual consultations, short-term therapy and longer training psychotherapy. I work with adults, young people and with parent guidance.

Som terapeut är jag noggrant lyssnande, empatisk, aktiv och varm. Viktigt för mig är att skapa en trygghet i mottagningsrummet så att vi kan stanna upp och vända blicken inåt hos dig.

Marina