på svenska

Kuka olen?

Psykologina olen tarkkaavainen kuuntelija ja koen aktiivisen työotteen luontaiseksi työskentelytavaksi itselleni; kysyn aktiivisesti kysymyksiä ja pohdin yhdessä kanssasi sinulle ajankohtaisia asioita. Tavoitteenani on luoda rento ja turvallinen ilmapiirin, jossa koet voivasi keskustella vapaasti ja avoimesti. Itselleni tärkeitä peruspilareita työskentelyssä on tasavertaisuus ja kunnioitus asiakasta kohtaan, jotka toimivat pohjana toimivan yhteistyösuhteen rakentamiselle.

Lisätietoa työtavastani

Vastaanotollani aloitamme kartoittamalla haasteet ja vaikeudet, sekä jäsennämme nykytilaa – mitkä tekijät ylläpitävät oireilua/vaikeuksia ja mitkä voimavarat ovat nykyisellään käytettävissä? Tämän jälkeen lähdemme yhdessä pohtimaan tavoitteita työskentelylle ja etsimään ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Otan vastaan nuoria ja aikuisia Ruoholahden toimipisteessä. Työskentelen sekä suomen että ruotsin kielellä.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Tunnetko olosi alakuloiseksi tai ahdistuneeksi? Oletko kohdannut vastoinkäymisiä, joista on vaikea päästä eteenpäin? Rajoittaako elämääsi erilaiset pelkotilat tai sosiaalinen jännittäminen? Koetko haasteita ihmis-/tai perhesuhteissasi? Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni useasta eri syystä, myös silloin kun itselläsi on vaikea saada kiinni siitä, mistä psyykkinen pahoinvointi johtuu.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: Olen koulutukseltani psykologi ja omaan työkokemusta nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta ja koulumaailmasta (perus- ja toisen asteen koulutus).

Keskeisin työkokemukseni: Psykologina olen työskennellyt mm. seuraavien teemojen parissa; ahdistuneisuus, mielialaoireilu, ylisuorittaminen ja uupumus, kriisitilanteet, identiteetinkehitys ja itsetunto, sekä haasteet ihmissuhteissa. Olen työskennellyt sekä nuorten että aikuisten kanssa, ja tämän myötä myös perhedynamiikkaan ja vanhemmuuteen liittyvien kysymysten äärellä.

Palveluitani

  • Lyhytterapia
  • Nuorten terapia

”Sun kans oli helppo puhua ja mulle tuli se fiilis että sä oot aidosti kiinnostunut siitä, mitä mä sanon”

Asiakas

På svenska

Vem är jag?

Som psykolog är jag en lyhörd lyssnare, med ett aktivt arbetssätt; jag ställer aktivt frågor och funderar tillsammans med dig kring dina aktuella ärenden. Min målsättning är att skapa en avslappnad och trygg atmosfär, där du känner att du öppet och fritt kan berätta och diskutera. Jag värdesätter en jämbördig relation med klienten och anser att en god och respektfull växelverkan är grunden till ett gott samarbete.

Tilläggsinformation gällande hur jag arbetar

Tillsammans börjar vi med att kartlägga och strukturera nuläget och det som upplevs som svårt i det egna livet. Vilka saker upprätthåller svårigheterna och vilka styrkor finns det till förfogandet i nuläget? Därefter börjar vi arbeta mot lösningar i syftet att öka det psykiska välmåendet. Jag tar emot ungdomar och vuxna i Gräsvikens utrymmen och arbetar både på svenska och finska.

Orsaker till att kontakta mig: Känner du dig nedstämd eller ångestfylld? Har du starka rädslor eller spänner du dig i sociala situationer? Är du inne i en livskris eller har du haft motgångar, som är svåra att tackla själv? Upplever du svårigheter i människo-/familjerelationerna? Du är varmt välkommen på grund av olika skäl – också då när du själv har svårt att få tag i vad som hänger ihop med det psykiska illamåendet.

Min utbildning och erfarenhet

Min utbildning: Till utbildning är jag psykolog med erfarenhet från ungdomspsykiatriska specialsjukvården och skolvärlden (grund- och andra stadiets utbildning).

Erfarenhet: Jag har arbetat med teman som berör bl.a. ångestproblematik, affektiva symptom, överprestation och utmattning, krissituationer, identitetsutveckling och självförtroende, samt relationssvårigheter. Jag har erfarenhet av att jobba med både unga & vuxna, samt med utmaningar i familjedynamiken och föräldraskap.

Tjänster

  • Korttidsterapi
  • Ungdomsterapi

”Du hjälpte oss att ta upp svåra teman till diskussion och behandling, vilket hjälpte oss att komma vidare”

Familjemedlem till klient