Ruotsi

Anette Rönnlund-Nygård

Familjepsykoterapeut och Socionom (YH)
Jag erbjurer terapi på Svenska | I offer therapy in English | En tee terapiaa suomenkielellä

0505262176

Varaa minulle aika

Anna Högström

PsM, Psykologi, pari- ja perhepsykoterapeuttikoulutuksessa

Varaa minulle aika

Anna Norrgård

Psykolog, i Integrativ psykoterapeututbildning (kognitiv betoning)

Palvelut

Varaa minulle aika

Camilla Öst

Psykolog, i integrativ psykoterapeututbildning (kognitiv betoning)

Palvelut

Varaa minulle aika

Charlotte Baldeon

Psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivis-analyyttinen)

Varaa minulle aika

Christina Vikstrand

Psykoterapeutstuderande (integrativ), socionom med KBT grundutbildning

Varaa minulle aika

Jannike Höglund

Psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa (integratiivinen kognitiivisella painotuksella)

Palvelut

Varaa minulle aika