Vem är jag?

Professionalitet, kunskap och medmänsklighet är tre ord som står högt i mitt arbetssätt. En av mina starkaste personliga styrkor är att jag är kreativ, vilket innebär att jag gärna ser saker och ting från olika perspektiv, detta är en stor fördel i mitt terapeutiska arbete. Hur våra tankar och känslor påverkar hur vi beter oss är en sak som intresserar mig och jag gärna jobbar med. Det har jag förmånen att kunna göra, genom kunskapen jag fått, både från alla mina utbildningar men också från alla möten med de människor jag mött i mina arbeten. En annan intressant vinkel är hur vår uppväxtmiljö och relationer påverkar oss genom livet och hur detta påverkar oss. Oavsett orsaken till varför du söker dig till terapi, så utgår vi från dina behov och ett bättre mående för dig.

Orsak att söka hjälp: Problemområden jag har arbetserfarenhet från är bland annat olika former av beteendeproblem, ångestproblematik, fobier, beteendeproblematik, missbruk/beroende, tvång, relationssvårigheter, stress och utmattning.

Utbildningsbakgrund:

Mina grundutbildningar är både inom socialvård , psykiatri och beroendevård. Sedan har jag byggt på med bland annat en psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) samt även läst schematerapiutbildningar. För tillfället studerar jag en integrativ psykoterapiutbildning. Jag har hunnit få en relativt bred arbetsbakgrund. Bland annat har jag arbetat inom elevvården, som skolkurator, där gruppen tonåringar och unga vuxna var den mest representerade. Jag har även jobbat terapeutiskt inom primärvåren och på en psykosocial enhet. Där har jag arbetat både med ungdomar och vuxna samt även par.

Tjänster:

  • Konsulation
  • Korttidsterapi
  • Utbildningspsykoterapi

”En av mina starkaste personliga styrkor är att jag är kreativ, vilket innebär att jag gärna ser saker och ting från olika perspektiv, detta är en stor fördel i mitt terapeutiska arbete.”

Christina