Älä jää traumasi uhriksi

withHeltti

Toivon ettet pahastu tästä lauseesta. Ymmärrän, että siinä vaiheessa, kun elämä on juuri potkinut päähän, ylläoleva lause voi näyttäytyä loukkaavana ja/tai naiivina. Mutta jos olet sellaisessa vaiheessa, että sinulle on OK nähdä tapahtuma osana elämäsi kasvutarinaa, ota hetki, ja pysähdy pohtimaan millaisia positiivisia asioita tähän elämäntapahtumaan tai vaiheeseen voisit liittää? Nyt tai tulevaisuudessa?

Onko jotain mikä tässä tapahtumassa vaikutti siihen, että jokin muutti elämääsi, ajatteluasi, toimintatapojasi ihmissuhteissa, suhtautumista elämään, tai työhön tai henkisiin aspekteihin?

Mitä tapahtuu jos et käsittele traumaasi?

  1. Traumamuistot aktivoivat uhan tunteen, mikä puolestaan johtaa krooniseen ylivireyteen ja ahdistukseen.  Uhkana olemisen kokemukseen voi liittyä turvattomuutta, avuttomuuden ja hallinnan menettämisen kokemusta. Moni kokee syyllisyyttä ja häpeää. Ikäänkuin edelleen syyttäen itseään siitä, että olisi pitänyt jotenkin kyetä estämään tapahtunut.  Uhattuna olemisen kokemus herättää ylivireyttä ja ylläpitää ahdistusta.

2. Toisaalta traumaan liittyvä tyypillinen kokemus on yhtälailla turtuneisuus ja lamaannus. Tämä  voi johtaa masennustyyppiseen kokemukseen. 

3. Ahdistuksen kanssa ihminen voi pyrkiä pärjäämään luovuttamalla/vetäytymällä tai välttämiskäyttäytymisellä.

4. Joillakin trauman ennakoimattomuus voi herättää tarpeen hallinnoida asioita tarkasti. Lyhyellä tähtäimellä tämä voi luoda illusorista kokemusta siitä, että asiat ovat hallinnassa, ja että tämä johtaa turvan tunteeseen.

5. Päihteet ovat toisille samantyyppinen lyhytaikaista helpotusta tuova lääke ahdistukseen.

Lyhyellä tähtäimellä edellä mainitut keinot voivat auttaa tuomaan turvan tunnetta hetkeksi. Sinusta saattaa jopa tuntua siltä, että ahdistus helpottaa. Pidemmällä tähtäimellä keinot eivät ole toimivia.

Katsomalla omia toimintakeinoja ja niiden taustalla olevia suojautuvia merkityksiä, voit pyrkiä ymmärtämään omia tarpeitasi ja pohtia mitä oikeasti tarvitset jotta voit lisätä hyvinvointiasti pidemmällä aikaperspektiivillä katsottuna.

Vain trauman käsittely auttaa sinua eteenpäin ja palaamaan omaksi itseksesi

Mutta jos olet sellaisessa vaiheessa, että sinulle on OK nähdä tapahtuma osana elämäsi kasvutarinaa, ota hetki, ja pysähdy pohtimaan millaisia positiivisia asioita tähän elämäntapahtumaan tai vaiheeseen voisit liittää? Nyt tai tulevaisuudessa?

Onko jotain mikä tässä tapahtumassa vaikutti siihen, että jokin muutti elämääsi, ajatteluasi, toimintatapojasi ihmissuhteissa, suhtautumista elämään, tai työhön tai henkisiin aspekteihin?

Jos huomaat joko itsesi tai läheisesi selvästi traumatisoituneen jostain elämässään kokemastaan, tue läheistäsi olemaan yhteydessä traumoihin perehtyneeseen ammattilaiseen. Tavallisia arjen kuormituksen jälkiä voi oppia helpottamaan omin keinoin, mutta varsinaisten traumojen kanssa työskentelyyn kannattaa suhtautua kuin vakavan haavan hoitoon. Muuten vaarana on trauman syveneminen entisestään

Milloin kannattaa hakea ammattiapua?

  • Kun ahdistus niin sietämätöntä, että et pärjää yksin.
  • Olet jäänyt jumiin ahdistuksen kanssa etkä pääse yksin eteenpäin.
  • Olet jäänyt murehtimaan tapahtumaan tai murehdit liiaksi tulevia.Ylisuojelet läheisiäsi.
  • Et uskalla enää unelmoida, ei ole tulevaisuuden näkymiä.
  • Tunnet häpeää etkä enää jaa asioita läheistesi kanssa.

Tietoa kirjoittajasta Katri Kanninen

Psykologian tohtori, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (KAT)