Ymmärrä syvemmin terapeuttisia harjoituksia

Katri Kanninen

Milloin ja miten terapeuttisia harjoitteita kannattaa hyödyntää? Yleensä hyvinvoiva ihminen pystyy säätelemään tunteitaan kohtalaisessa paineessakin sekä näkemään ja valitsemaan enemmän kuin yhden tai kaksi vaihtoehtoista tapaa toimia pulmatilanteissa. Lisäksi hän yleensä pystyy kokemaan itsensä arvokkaaksi ja hyväksi. Tässä artikkelissa kuvataan sitä, millaisten terapeuttisten harjoitteiden avulla voit vahvistaa psyykkistä hyvinvointiasi.

Harjoitteita löytyy moneen lähtöön: voit saada tukea esimerkiksi omien rajojen ja voimavarojen hahmottamiseen, itsesi ja tarpeidesi ilmaisuun sekä elämäsi ohjaamiseen sellaiseen suuntaan, joka tuntuu sinusta hyvältä ja merkitykselliseltä.

Ajoittain kurja olo ja psyykkinen oireilu voivat nostaa päätään, jolloin tarvitaan keinoja tilanteen helpottamiseen. Terapeuttiset harjoitukset voivat parhaimmillaan olla täsmäkeinoja olon helpottamiseksi, mutta ne eivät itsessään ratkaise ongelmiesi juurisyitä tai korvaa ammattiapua, mikäli sille on tarvetta. Jos oireet vaikeuttavat arkeasi tai herättävät sinussa muuten huolta, jo yksi tai muutama tapaaminen psykologin kanssa voi auttaa sinua jäsentämään tilannettasi. Apua kannattaa hakea mieluummin liian ajoissa kuin liian myöhään.

Terapeuttisia harjoituksia voit hyödyntää sekä arkisissa mielen pulmissa että ammattiavun tukena vaikeammissakin hetkissä. Tosin kykymme käyttää terapeuttisten harjoitusten mukanaan tuomia taitoja voivat vaihdella voinnin mukaan. Toisaalta näissä taidoissa voit harjaantua loputtomasti, hautaan saakka. Perehdytään yhdessä seuraavaksi siihen, miten harjoitteita kannattaisi hyödyntää.

Terapeuttiset harjoitukset ja mitä niistä kannattaa tietää

Netti on pullollaan erilaisia terapeuttisia harjoituksia mielen hyvinvoinnin tueksi. Mutta vaatii taitoa ja viisautta ymmärtää, mitä juuri sinä tällä hetkellä tarvitset työkalupakkiisi? Mitä sinun tarvitsisi juuri nyt muuttaa tai oppia? Ykkösohjenuorana voi toki pitää sitä, mikä herättää itsessä vastakaikua ja tunnetta merkityksellisyydestä. Merkityksellisyyden tunteen pohjalla on usein myös kosketus kipuun: “Tämä asia resonoi minussa. Tämän äärelle tuntuu tärkeältä pysähtyä.”

“Yrittäminen on vähän kuin onkimista. Kalastaja heittää siimaa eri suuntiin ja testaa, mistä kohdasta kala nappaisi. Muutos itsessä on olemista tämän ristiriidan kanssa.”

Toisena ohjenuorana voi muistuttaa itseään siitä, että me emme kertakaikkiaan usein voi etukäteen tietää minkälaiset harjoitukset meitä parhaiten hyödyttävät. Ei auta kuin sitkeästi yrittää erilaisia asioita. Yrittäminen on vähän kuin onkimista. Kalastaja heittää siimaa eri suuntiin ja testaa, mistä kohdasta kala nappaisi. Muutos itsessä on olemista tämän ristiriidan kanssa. Miten samanaikaisesti olla rauhallinen ja pysähtyä itsensä äärelle, ja samanaikaisesti jaksaa sinnikkäästi testata erilaisia asioita.

Tässä artikkelissa pyrin avaamaan eri tyyppisiä terapeuttisia harjoituksia. Ne voidaan jakaa pysähtymisen, voimavarojen, ajattelun, tunteiden ja toiminnan taitojen harjoitteiksi.

Miten voida henkisesti paremmin?

1. Pysähdy: ymmärrys käynnistää muutoksen

Oivallukset voivat ensikatsomalta näyttäytyä arkisilta ja pieniltä, mutta sisältävät tärkeän emotionaalisen viestin. Uusi tunteisiin asti ulottuva tietoisuus avaa silmät näkemään, miten esimerkiksi oma vääristynyt kuva itsestä ja muista ylläpitää hankalaa tilannetta.

Ymmärrys paljastaa mahdollisuudet toimia toisin. Muutos vaatii tietoista työtä, mutta ymmärtäminen helpottaa prosessia huomattavasti. Se vapauttaa toistamisen pakosta ja katkaisee jumituksen.  Ilman ymmärrystä emme tiedä, mitä kannattaisin muuttaa. Riskinä on, että lisäämme sen tekemistä, minkä avulla olemme jo aikaisemmin pyrkineet muutokseen. 

2. Varmista voimavarasi

Useimmilla meistä on jo repussa elämän aikana reppuun kertyneitä taitoja. Vaikeissa tilanteissa nämä taidot usein pääsevät unohtumaan. Ensi alkuun voit miettiä, millaisia voimavaroja olet aiemmin hyödyntänyt haastavissa paikoissa. Millaisia uusia asioita olisit valmis testaamaan ja harjoittelemaan?

Yhden kerran kokeilut eivät välttämättä avaa menetelmän takana olevaa viisautta. Uusia asioita kannattaa kokeilla ainakin muutama kerta ennen kuin on varma, ettei juuri tämä asia sovi minulle. Haluaisitko ja hyödyttäisikö sinua testata esimerkiksi  mindfulness-harjoituksia? 

3. Työskentele ajatustesi kanssa

Työskentelemällä omien ajatusmallien parissa avaat samalla polun syventyneeseen itsetuntemukseen ja psyykkiseen tasapainoon. Tuntemalla ja tunnistamalla omat ajatusvääristymät ihminen voi kehittää terveellisempiä näkökulmia, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti tunteisiin ja käyttäytymiseen. Kyky ottaa uusia näkökulmia avaa mahdollisuuden kasvuun, muutokseen ja elämän rikastuttamiseen.

“Tunnetaitojen ytimessä on tunteiden tunnistaminen. Tunnetaitojen harjoittaminen onkin kuin tunteiden sipulin kuorimista, missä jokainen kerros paljastaa yleensä uusia syvyyksiä.”

4. Vahvista tunnetaitojasi

Tunnetaidot viittaavat kykyyn tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia tunteita sekä tulla toimeen muiden tunnetilojen kanssa. Ne sisältävät tietoisuuden omista tunteista, kyvyn ilmaista niitä asianmukaisesti, kyvyn säädellä niitä sekä kyvyn  tunnistaa ja ymmärtää toisten tunteita. Tunnetaitojen ytimessä on tunteiden tunnistaminen. Tunnetaitojen harjoittaminen onkin kuin tunteiden sipulin kuorimista, missä jokainen kerros paljastaa yleensä uusia syvyyksiä.

Saatko kiinni siitä, mitä tunnet? Entä siitä, mitä toivot ja tarvitset? Entä, mihin toiveesi tai tunteiden puutuneisuus mahdollisesti liittyvät? Tunnetaidot lienevät keskeisin osa psyykkistä hyvinvointia Vahvistamalla tunnetaitoja luot perustan sisäiselle tasapainollesi ja kyvyllesi luoda merkityksellisiä sosiaalisia suhteita.

5. Siirrä oivallukset käytäntöön

Pelkät oivallukset pään tasolla eivät usein riitä varsinaiseen arkeen asti ulottuvaan muutokseen. Uudet asiat eivät juurru arjen toiminnaksi ilman harjoittelua. Oivallusten voima realisoituu vasta käytännön toimissa. Automaatiot ja rutiinit ovat avain nykytilanteesta tavoitetilaan siirtymisessä. Harjoittele uusia tapoja ja siirrä oivallukset konkreettiseen arkeen.

Älä pelkää sitä, että muutos voi olla tahmeaa ja että epäilet matkan varrella omia voimavarojasi. Ihminen on luonnostaan varsin “fiksu taloudellisesti”. Me vastustamme kaikkea, mikä kuluttaa energiaa, eikä heti tunnu miellyttävältä ja mukavalta. Älä siis anna periksi. Muutos kestää aikansa – ja jos tarvitset apua, voit aina kääntyä koulutetun terapia-ammattilaisen puoleen.

Poimi tästä artikkelista talteen

Terapeuttiset harjoitukset

  • Mielen harjoitukset heijastavat alan hedelmällistä ristiriitaa: tieteen ja käytännön yhdistelmistä. Terapia onkin taitolaji, miltei taidetta, vaikka Käypä hoidon osoittamat suuntaviivat ovatkin osaavan terapeutin hallussa.

  • withHeltin sivuilta löydät psykoterapeuttien ja psykologien hyviksi havaitsemia harjoituksia. Olemme valinneet tarkkaan sivuillamme olevat vinkit ja harjoitteet. Samassa hengenvedossa totean, että meitä terapeutteja on satapäinen joukko, ja harjoitteet heijastavat myös kunkin terapeutin yksilöllistä kokemuspohjaa.

  • Muista, että harjoitukset eivät itsessään ratkaise ongelmiesi juurisyitä tai korvaa ammattiapua, mikäli sille on tarvetta. Sen sijaan ne voivat parhaimmillaan olla täsmäkeinoja olosi helpottamiseksi.Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

Katri Kanninen on psykologian tohtori, kokenut psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (KAT) ja tietokirjailija.