Ymmärrä syvemmin ihmissuhteitasi

withHeltti

Kokemuksia yhteyden rikkoutumisesta, pettymisestä ja petetyksi tulemisesta on lähes kaikilla. Tämän takia suurin osa meistä ihmisistä kamppailee läheisyyden kanssa.

Jos vanhaa ei ole poisopittu ja uutta opittu tilalle, toimimme ”taloudellisesti, eli minimaalista energiaa käyttäen” tukeutumalla vanhaan ja tuttuun. Kukin tuo ihmissuhteeseen oman historiansa, kipukohtansa, toiveensa, haaveensa ja tyypilliset tapansa toimia.

Erityisesti kriiseissä ja uhattuna ihminen toimii automatisoituneiden, ei aina niin toimivien vuorovaikutusmallien varassa – esimerkiksi syyttäen, vaatien, vetäytyen tai pyrkien ulos suhteesta. Näiden sisäisenä pyrkimyksenä on suojata ihmistä tuskallisilta tunteilta.

Hyvässä ihmissuhteessa olo on pääsääntöisesti turvallinen ja rauhallinen. Tiedät, että olet toisen silmissä ihan tarpeeksi hyvä, ja samalla tavalla ajattelet itsekin ihmisestä, jonka kanssa olet tekemisissä. Kummallakaan ei ole tarvetta muuttaa toista, ja kumpikin jopa suojaa toista joutumasta pahimpiin kipukohtiinsa.

Ihmissuhteiden piirakka 

Mitkä asiat vaikuttavat suhteeseen? Ja kuka vastaa ihmissuhteessa mistäkin? Neljäsosan sääntö pätee käytännössä missä ihmissuhteessa hyvänsä.

Kuvittele piirakkaa, joka on jaettu neljään osaan (Kuvio 1). Piirakan palojen koko voi vaihdella tilanteesta riippuen, mutta viipaleiden sisältö pysyy silti samana. Yksi viipale edustaa ihmissuhdetta itseään, toinen sitä, mitä sinä tuot suhteeseen, kolmas sitä, mitä toinen osapuoli suhteeseen tuo, ja neljäs elämäntilannetta ja -vaihetta. Jokainen näistä vastaa noin neljäsosan verran siitä, miten sujuvaa ihmissuhteessa oleminen on.

Pohdi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla eri osa-alueiden merkitystä.

  • Ihmissuhteen yhteiset opit: Millaisia tapoja olla ihmissuhteessa ja vuorovaikutuksessa te lähditte toteuttamaan?
  • Mitä itse tuon suhteeseen: Millaisia ihmissuhdeoppeja sinä olet kerryttänyt lapsuudessasi ja myöhemmin elämässäsi?
  • Mitä toinen osapuoli tuo suhteeseen: Millaisilla taidoilla varustettuna toinen osapuoli tuli suhteeseenne?
  • Elämänvaihe: Millaisessa elämänvaiheessa elätte juuri nyt? 

Kuvio 1: Ihmissuhteiden piirakka

Ihmissuhteiden perustaidot

Läheisyys ei ole automaattisesti helppoa eikä vain palkitsevaa. Päinvastoin se usein kaivaa meistä kaikkein huonoimmat puolet esiin. Ei ihme, että monet valitsevat säädellä olotilojaan pysyttelemällä kaukana liian läheisiksi menevistä suhteista. Silti yhteys houkuttelee ja vetää puoleensa. Tämäkin on lähes väistämätöntä, sillä ihminen on hermostoaan myöten rakentunut saamaan turvaa toisista ihmisistä.

“Meidän jokaisen tehtävänä on oppia ihmissuhdetaitoja. Niiden avulla vahvistetaan ihmissuhteiden peruspilareita: riittävää erillisyyttä ja yhteyden tunnetta, hyvää tahtoa ja neuvottelutaitoja. “

Jokaisessa ihmissuhteessa on omat ainutlaatuiset dynamiikkansa ja haasteensa. Avoimuus, empatia ja kyky ratkaista konflikteja rakentavasti ovat keskeisiä tekijöitä, jotka auttavat käsittelemään yleisiä riidan aiheuttajia ja ylläpitämään terveitä ja vahvoja suhteita. Meidän jokaisen tehtävänä on oppia ihmissuhdetaitoja. Niiden avulla vahvistetaan ihmissuhteiden peruspilareita: riittävää erillisyyttä ja yhteyden tunnetta, hyvää tahtoa ja neuvottelutaitoja. Rakentavan riitelyn taidot ovat tässä erityisen tärkeitä.

Väärinymmärrykset, pettymykset ja loukkaantumiset kuuluvat tavalliseen elämään. Erityisen vaikeita aikoja koetaan usein silloin, kun kuherruskuukauden ihanuus alkaa väistyä arjen realismin tieltä. Myös suuret muutokset koettelevat ihmissuhteita, on sitten kysymys fuusiosta työpaikalla, vauvan syntymästä tai muutosta toiselle paikkakunnalle.

Työskentely pari- tai perheterapiassa on usein todella palkitsevaa, kun yhteys rakkaaseen ihmiseen löytyy. Joskus asiat ovat niin solmussa, että tuntuu vaikealta, jopa mahdottomalta löytää tapa, jolla asioista voisi keskustella neutraalisti. Tällöin terapeutti voi tarjota ulkopuolisen tuoman turvallista keskustelua edesauttavan keskustelufoorumin.

Vastaanotolle voi hakeutua oli kyse minkä tahansa ihmissuhteen haasteista. Vaikeudet voivat liittyä parisuhteeseen, perheeseen, monisukupolvisiin asetelmiin, ystävyyssuhteisiin tai yrityskumppaneiden riitoihin.

Poimi tästä talteen

Vinkit hyvinvoivaan ihmissuhteeseen

  • Me ihmiset toimimme aina sen varassa, mitä olemme oppineet aiemmin. Jos et ole poisoppinut vanhaa ja oppinut tilalle uutta, toimit todennäköisesti vanhan ja tutun varassa. Tuttu ja turvallinen ei kuitenkaan ole aina se rakentavin vaihtoehto. Siksi omia tapoja olla eri ihmissuhteissa kannattaa aika ajoin reflektoida.

  • Sekä sinä että suhteen toinen tai toiset osapuolet tuovat ihmissuhteeseen oman historiansa, kipukohtansa, toiveensa, haaveensa ja tyypilliset tapansa toimia. Nämä korostuvat erityisesti kriiseissä, sillä uhattuna ihminen toimii erityisesti automatisoituneiden vuorovaikutusmalliensa mukaan. Tällöin saatat esimerkiksi syyttää, vaatia, vetäytyä tai pyrkiä suhteesta pois.

  • On meidän jokaisen vastuulla opetella ihmissuhdetaitoja, kuten rakentavan riitelyn taitoja. Hyvien ihmissuhdetaitojen avulla voit vahvistaa ihmissuhteidesi kivijalkaa: riittävää erillisyyttä ja yhteyden tunnetta, hyvää tahtoa ja neuvottelutaitoja.

  • Jokainen ihmissuhde toimii oman ainutlaatuisen dynamiikkansa mukaan ja omine haasteineen. Yleisten riidan aiheuttajien käsittelyssä ja terveiden suhteiden ylläpitämisessä auttavat mm. avoimuus, empatia ja kyky ratkaista konflikteja rakentavasti.

  • Voit hakea terapiasta apua parisuhde- ja perhehaasteiden lisäksi myös muihin ihmissuhteisiin liittyviin haasteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi ystävän tai yrityskumppaneiden kanssa kohdatut riidat tai muut hankalat tilanteen, joiden kanssa kaipaat/te tukea. Vastaanotolle voit tulla yksin tai tilanteen kaikkien osapuolten kanssa.

Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

Katri Kanninen on psykologian tohtori, kokenut psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (KAT) ja tietokirjailija.