Mikä aiheuttaa työuupumusta?

Tanja Lappi

Ja miksi se on tärkeä erottaa nk. elämän uupumuksesta? Uupumuksen tunne ja oireet ovat tyypillisesti hyvin samankaltaisia, olivatpa syyt henkilökohtaisessa elämässä tai työpaikalla. Kuitenkin uupumuksen riskitekijöiden ja hoidon kannalta on olennaista tunnistaa, milloin uupumuksen juurisyyt kumpuavat juuri työelämästä.

Tässä artikkelissa käymme yhdessä läpi, mitkä konkreettiset seikat ovat uupumuksen riskitekijöitä työelämässä. Lukiessasi voit pyrkiä tunnistamaan, minkälaisiin asioihin sinun kannattaa erityisesti kiinnittää omassa työssäsi huomiota tai minkälaisia muutostoiveita huomaat sinussa heräävän.

Työuupumus on sekä työntekijän että työpaikan häiriötila

Uupumus tuntuu tyypillisesti sekä mielessä että kehossa. Lääkärin vastaanotolle hakeudutaan usein jonkin somaattisen oireen takia (esim. unettomuuden, vatsavaivojen, päänsäryn tai selkäkipujen). Uupumus tuntuu mielessä ja kehossa väsymyksenä, joka ei taltu hyvillä yöunilla tai normaalilla palautumisella. Lisäksi se vaikuttaa mielialaan, kun positiivinen mieli kääntyy kyyniseksi ja kiukuttaa pienimmästäkin asiasta. Olet saattanut alkaa kyseenalaistaa omaa tekemistäsi ja osaamistasi, muistisi on saattanut alkaa pätkiä ja keskittymiskyky tuntua olemattomalta. Pitkään jatkunut stressitila syö voimavaroja, jotka jossakin kohtaa vääjäämättä loppuvat, ellei tilanteelle tehdä jotakin.

Miksi on tärkeää erottaa työuupumus muista uupumusta aiheuttavista elämäntilanteista, kuten ylikunnosta tai uupumusta aiheuttavista yksityiselämän haasteista? 

Siksi, että osataan valita oikeita menetelmiä tilanteen korjaamiseksi. Työuupumuksen juurisyyt voidaan jäljittää pääsääntöisesti työhön ja sen yhteensopivuuteen tekijänsä kanssa. Juurisyyt tulisi ensisijaisesti korjata työpaikalla, työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä.

“Työuupumus ei ole koskaan vain yksilön valuvika tai johdu yksilöllisistä tekijöistä. Ja sen vuoksi pelkkä yksilön “korjaaminen” ei ratkaise tilannetta.”

Työuupumus ei ole koskaan vain yksilön valuvika tai johdu yksilöllisistä tekijöistä. Ja sen vuoksi pelkkä yksilön “korjaaminen” ei ratkaise tilannetta. Työuupumus on koko työpaikan häiriötila, minkä vuoksi sen korjaamiseen vaaditaan työpaikkatasoisia toimenpiteitä samaan aikaan, kun yksilön uupumustilaa hoidetaan. 

Mistä uupumus johtuu?

Tutkimusten valossa työuupumukseen vaikuttavat eniten työ ja työolot. Lue alta listaus ja tunnista omassa työssäsi esiintyvät uupumuksen riskitekijät.

Työolotekijöistä työuupumukseen kielteisessä yhteydessä ovat:

  • Työmäärä, joka usein johtuu ja johtaa kokemukseen, ettei hallitse työtään, eikä työ tunnu palkitsevalta tai siinä ei ole mahdollista kokea onnistumisen kokemuksia.
  • Jos työssä koetaan vähäistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta tai omassa työyhteisössä on ratkaisemattomia ristiriitoja, syö jaksamista.
  • Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset 
  • Ristiriidat omien ja työpaikan arvojen välillä aiheuttavat pitkään jatkuessaan työuupumusriskiä.
  • Jos työn sujumattomuus tai jatkuvat häiriötekijät haittaavat päivittäin, eikä niihin löydy ratkaisua, on työkyky vaarassa.
  • Ihan viimeisimpien tutkimustulosten valossa myös pitkään jatkunut pääasiallinen etätyö aiheuttaa työuupumusriskiä. 

Miksi toinen sairastuu työuupumukseen ja toinen ei?

Henkilökohtaisilla voimavaroilla ja persoonallisuudella on myös havaittu olevan yhteys työuupumukseen. Jari Hakanen on tutkinut kahden persoonallisuuden ulottuvuuden, velvollisuudentunnon ja koherenssin (tunne elämän hallinnasta) tunteen, yhteyttä työuupumukseen ja elämään tyytyväisyyteen. Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että yksilölliset persoonallisuustekijät ovat yhteydessä työuupumukseen ja elämään tyytyväisyyteen, mutta niiden merkitys työhyvinvoinnille on vähäisempi kuin psykososiaalisten työolojen.

Ajattelu- ja toimintamallit tarkoittavat toistuvaa ja selkärangasta tulevaa tapaa ajatella tai toimia arjessa. Ne ovat oppimisen tulosta: kasvatuksen ja kokemuksen kautta opituista asioista on meille hyötyä sekä elämässä että työssä. Psykoterapeutti, psykologian lisensiaatti Liisa Uusitalo-Arola kirjoittaa kirjassaan Uuvuksissa, että suhteemme ja suhtautumisemme työhön on yksi osa työelämän kokonaisuutta. Jokainen tunnistaa varmasti jonkin luonteenpiirteen tai toimintatavan itsessään, joka saattaa suotuisissa olosuhteissa olla vahvuus ja epäsuotuisissa olosuhteissa aiheuttaa kuormitusta ja johtaa jopa työuupumukseen. Privaattielämä toimii joko suojaavana ja työkykyä lisäävänä voimana tai muun elämän haasteet voivat myös syödä jaksamista työssä. 

Edelleen toimet työuupumusta vastaan pitäisi tehdä pääosin työssä ja työpaikalla. Työssä on valtava määrä mahdollisuuksia muokata työntekemisen tapoja, organisoida asioita eri tavalla, kasvattaa osaamista, vähentää työaikaa jne.

nappaa tästä mukaasi

Mitä työuupumus on?

  • Työuupumus ei ole koskaan vain yksilön syy, vaan se on koko työpaikan häiriötila. Tämän myötä yksilön hoitamisen ohella on tärkeää tehdä myös työpaikkatasoisia toimenpiteitä, jotka voivat olla hyvinkin arkisia tapoja muokata työtä niin, että se tukee paremmin jaksamista.
  • Myös omat henkilökohtaiset voimavarasi ja persoonallisuus vaikuttavat, vaikkakin psykososiaalisia työoloja vähemmän. Huomiota kannattaa kiinnittää muun muassa velvollisuudentuntoon ja tunteeseen oman elämän hallinnasta. Liiallinen tunnollisuus ja hallinnan tunteen puute voivat lisätä työssä uupumisen riskiä.

Muista hakea orastavaankin uupumukseen apua ja tukea mahdollisimman ajoissa esimerkiksi esihenkilöltäsi ja omasta työterveydestäsi. Myös lyhytterapiassa voidaan tyypillisesti hoitaa uupumusta ja työstää sen taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Lähteet:

  • Lappi, T. 2022. Eroon työuupumuksesta: Jaksamisen johtaminen työpaikoilla.
  • Uusitalo-Arola, L. 2019. Uuvuksissa: Kirja sinulle, joka tahdot voimasi takaisin.

Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

Olen Tanja Lappi, uupumukseen ja sen ehkäisyyn perehtynyt työterveyspsykologi sekä tietokirjailija.

.