10 asiaa, joita välttää parisuhteessa

Katri Kanninen

Hyvä parisuhde on vaalimisen arvoinen asia, mutta se edellyttää, että kummatkin osapuolet tekevät suhteen eteen töitä. Kumppanin kanssa ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, ja ajoittaiset kiistat parisuhteessa ovatkin normaaleja.

On kuitenkin olemassa asioita, joita olisi hyvä välttää, jotta parisuhde pysyy kestävänä ja turvallisena. Näitä kymmentä asiaa olisi hyvä välttää parisuhteessa:

1. Mykkäkoulu  

Suomalaiselle kulttuurille tyypillinen puhumaton perhekulttuuri voi olla laukaisevana tekijänä sille, että kumppanisi putoaa takaisin oman perheen toksiseen ilmapiiriin ja muistoihin. Mykkäkoulu aiheuttaa ahdistusta molemmille osapuolille ja saattaa kumppanisi turvattomaksi sekä etäännyttää pariskuntaa. Konfliktitilanteet vaativat kommunikaatiota ja ilman sitä riita tulee todennäköisemmin jatkumaan, sillä toiselle ei anneta tilaa keskustella ja ratkaista ongelmaa. 

“Vaikeilta tuntuvat keskustelut on helppo välttää sanomalla, kuinka “kaikki on ihan hyvin” tai “ei minua vaivaa mikään”.

Asioista puhumisen välttely kuitenkin aiheuttaa kumppanille ahdistusta ja epävarmuutta sekä tunteen siitä, että toinen ei ole halukas tekemään töitä asioiden edistämiseksi. “

2. Asioista puhumisen välttely

Vaikeilta tuntuvat keskustelut on helppo välttää sanomalla, kuinka “kaikki on ihan hyvin” tai “ei minua vaivaa mikään.” Toinen keino on poistua paikalta kumppanin aloittaessa keskustelun tai olla vastaamatta kumppanin tekstiviesteihin. Asioista puhumisen välttely kuitenkin aiheuttaa kumppanille ahdistusta ja epävarmuutta sekä tunteen siitä, että toinen ei ole halukas tekemään töitä asioiden edistämiseksi. Asioiden hautominen saa kumppanin luomaan omia, usein virheellisiä, johtopäätöksiä parisuhteesta ja toisen osapuolen käytöksestä.

3. Turhien riitojen aloittaminen 

Vaikka asioista on tärkeää puhua, on kuitenkin myös hyvä miettiä, mitkä asiat ovat riitelyn arvoisia. Jatkuvan riitelyn taustalla on usein ongelmia, joista kumpikaan osapuoli ei halua puhua tai joita ei tiedosteta. Näitä asioita voi olla esimerkiksi huomionhaluisuus, mustasukkaisuus, luottamusongelmat tai tunne siitä, että ei tule ymmärretyksi suhteessa. Tämän seurauksena pienikin erimielisyys voi laukaista voimakkaan puolustusreaktion, jolloin tilanne eskaloituu riidaksi. 

4. Kumppanin vertaaminen entiseen kumppaniin 

Turvallisuus on hyvän parisuhteen perusta. Kumppanin vertailu aiempiin kumppaneihin saattaa tämän epävarmaan asemaan, joka aiheuttaa tälle ahdistusta. Se saa myös kumppanin tuntemaan riittämättömyyden tunnetta – tarvetta muuttua, jotta voisi olla yhtä hyvä, kuin tämä entinen kumppani. Älä siis vihjaile kumppanillesi siitä, kuinka edellinen kumppanisi teki asioita paremmin. 

5. Heikkouksien käyttäminen aseena  

Riitatilanteissa kumpikin osapuoli tuntee itsensä haavoittuvaiseksi, minkä vuoksi koetaan tarvetta puolustaa itseä – keinoin minä hyvänsä. Tämän seurauksena isketään herkästi kumppanin “heikkoihin” kohtiin itsensä puolustamiseksi – esimerkiksi epävarmuuksiin tai vanhoihin vastoinkäymisiin. Henkilökohtaisuuksiin meneminen loukkaa kumppania ja saattaa pahentaa riitatilannetta entisestään.

“Vaikeilta tuntuvat keskustelut on helppo välttää sanomalla, kuinka “kaikki on ihan hyvin” tai “ei minua vaivaa mikään”.

Asioista puhumisen välttely kuitenkin aiheuttaa kumppanille ahdistusta ja epävarmuutta sekä tunteen siitä, että toinen ei ole halukas tekemään töitä asioiden edistämiseksi. “

6. Kumppanin kustannuksella vitsailu 

Pieni kiusoittelu on tärkeä keino terveen parisuhteen rakentamiseksi. Kuitenkin, jos haluat vitsailla kumppanisi kustannuksella, tee se hyvän maun rajoissa. Esimerkiksi kumppanin epävarmuuksiin vetoamista tulee välttää, sillä se voi saada toisen tuntemaan epävarmaksi itsestään. Varsinkin julkisella paikalla vitsailun kanssa tulee olla varovainen, jotta kumppani ei tunne itseään häpäistyksi. 

7. Sanojen “aina” ja “ei koskaan” käyttö riitatilanteissa  

Kumppanin syyttely siitä, kuinka hän käyttäytyy “aina” samalla tavalla tai “ei koskaan” toimi näin ei ole paras tapa aloittaa keskustelua. Tällainen absoluuttinen syyttely saa helposti kumppanin puolustusasemaan, eikä johda kypsään tai rakentavaan keskusteluun. Syyttelyn sijaan (“sinä teet aina näin”) on hyvä vedota omiin tunteisiin, esimerkiksi “minusta tuntuu pahalta, kun teet näin”.

“Parisuhteessa tapahtuu jatkuvasti lähentymistä ja etääntymistä, mikä on luonnollista.”

8. Anteeksipyynnön ja oman vastuunoton välttely

Parisuhteessa tapahtuu jatkuvasti lähentymistä ja etääntymistä, mikä on luonnollista. Kaikilla on huonoja päiviä, ja herkästi sen varjolla saatetaan käyttäytyä ilkeästi tai välinpitämättömästi omaa kumppania kohtaan. Huonoista päivistäkin olisi kuitenkin hyvä osata ottaa vastuuta. On tärkeää osata reflektoida omaa käytöstä ja tarvittaessa pyytää anteeksi matalallakin kynnyksellä.

9. Vanhoihin riitoihin palaaminen 

Selvitetyt riidat on hyvä jättää menneisyyteen. Niitä ei kuulu käyttää riitatilanteissa aseena toista vastaan, esimerkiksi oikeuttamalla omaa käytöstä sillä, että “sinäkin toimit samalla tavoin kaksi vuotta sitten.” Tämä voi herkästi johtaa riidan eskaloitumiseen ja kummankin osapuolen yrityksiin “voittaa toinen” palaamalla yhä useampaan vanhaan riitaan. 

10. Yritykset muuttaa kumppania

Riidat syntyvät usein ristiriidoista ja erimielisyyksistä. Parisuhteen osapuolet voivat olla piirteiltään hyvinkin erilaisia, ja usein konflikteja syntyykin esimerkiksi persoonallisuuksien ristiriidoista. Pariskunnalla voi olla myös eriäviä mielipiteitä esimerkiksi tavoista ja tarpeista. Toinen voi haluta enemmän aikaa yksin samalla, kun toinen kaipaisi jatkuvaa yhdessäoloa. Tällaisissa tilanteissa ei tule yrittää muuttaa kumppania, vaan pyrkiä yhteiseen ratkaisuun, joka tyydyttää kumpaakin osapuolta. 

Poimi tästä teille talteen

Vinkit hyvään parisuhteeseen

Kumppanin kanssa ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, ja ajoittaiset kiistat parisuhteessa ovatkin normaaleja. Tässä kuitenkin koonti siitä, mitä parisuhteessa kannattaa välttää:

 1. Mykkäkoulu
  Puhumattomuus aiheuttaa ahdistusta suhteen kaikille osapuolille, lisää turvattomuutta ja etäännyttää kumppaneita toisistaan. Konfliktien ratkominen vaatii kommunikointia.

 2. Asioista puhumisen välttely
  Vaikeilta tuntuvat keskustelut on helppo välttää esimerkiksi poistumalla paikalta tai sanomalla, kuinka “kaikki on ihan hyvin” tai “ei minua vaivaa mikään.” Vaikeiden aiheiden välttely ei kuitenkaan kannata, koska sillä aiheuttaa kumppanilleen ahdistusta, epävarmuutta ja tunteen siitä, ettei toinen halua tehdä töitä suhteen eteen.

 3. Turhien riitojen aloittaminen
  Vaikka asioista on tärkeää puhua, kaikki ei ole riitelyn arvoista. Jatkuvan riitelyn taustalla on usein ongelmia, joista ei puhuta tai niitä ei tiedosteta. Ongelma saattaa olla esimerkiksi mustasukkaisuus tai tunne siitä, ettei tule ymmärretyksi. Siksi pienikin erimielisyys voi laukaista voimakkaan puolustusreaktion, joka eskaloituu herkästi riidaksi.

 4. Kumppanin vertaaminen entiseen kumppaniin
  Turvallisuus on hyvän parisuhteen perusta, jota aiempiin kumppaneihin vertailu herkästi rapauttaa. Vertailu asettaa kumppanin epävarmaan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa hänelle ahdistusta ja riittämättömyyden tunnetta.

 5. Heikkouksien käyttäminen aseena
  Riitatilanteissa kumpikin osapuoli tuntee itsensä haavoittuvaiseksi, minkä vuoksi koetaan tarvetta puolustaa itseä – keinoin minä hyvänsä. Silti kumppanin “heikkoihin” kohtiin ei kannata iskeä, koska henkilökohtaisuuksiin meneminen loukkaa kumppania ja saattaa lisäksi pahentaa tilannetta entisestään.

 6. Kumppanin kustannuksella vitsailu
  Pieni kiusoittelu hyvän maun rajoissa kuuluu usein terveeseen parisuhteeseen. Kumppanin epävarmuuksiin vetoamista kannattaa kuitenkin välttää. Lisäksi julkisilla paikoilla vitsailussa kannattaa olla varovaisempi, jotta toinen ei koe oloaan häpäistyksi.

 7. Sanojen “aina” ja “ei koskaan” käyttö riitatilanteissa
  Kypsään ja rakentavaan keskusteluun ei kuulu syyttely siitä, kuinka “sinä aina teet näin” tai “et ikinä näin”. Absoluuttinen syyttely saa kumppanin herkästi puolustusasemaan. Syyttelyn sijaan kannattaa vedota omiin tunteisiin, esim. “minusta tuntuu pahalta, kun teet näin”.

 8. Anteeksipyynnön ja oman vastuunoton välttely
  Kaikilla on välillä huonoja päiviä, jolloin saattaa käyttäytyä välinpitämättömästi tai ilkeästi kumppaniaan kohtaan. Näinäkin päivinä on kuitenkin kannettava vastuu, osattava reflektoida omaa käytöstä ja tarvittaessa pyydettävä anteeksi matalallakin kynnyksellä

 9. Vanhoihin riitoihin palaaminen
  Selvitetyt riidat kannattaa jättää menneisyyteen, eikä niitä kuulu käyttää aseena toista vastaan esimerkiksi oikeuttamalla sillä omaa huonoa käytöstä. Tämä herkästi eskaloi riitaa.

 10. Yritykset muuttaa kumppania
  Parisuhteen osapuolet voivat olla hyvinkin erilaisia, ja usein konflikteja syntyykin esimerkiksi persoonallisuuksien ristiriidoista. Pariskunnalla voi olla myös eriäviä mielipiteitä esimerkiksi tavoista ja tarpeista. Kumppanin muuttamisen sijaan kannattaa pyrkiä etsimään yhdessä molempia tyydyttävää ratkaisua.Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

Olen Juuli Jylhä ja withHeltissä psykologiharjoittelijana. Tämän artikkelin olen kirjoittanut Katri Kannisen reelin (eli lyhytvideon) pohjalta.

Katri Kanninen on psykologian tohtori, kokenut psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (KAT) ja tietokirjailija.