Kuka olen?

Asiakastyön myötä olen huomannut miten mielenterveydellisten haasteiden taustalla vaikuttaa monesti varsin tavallisia arkielämään, ihmissuhteisiin, jaksamiseen ja sopeutumiseen liittyviä pulmia, jotka syystä tai toisesta ovat pitkittyneet ja alkaneet hiljalleen muodostua täysipainoisen ja mielekkään elämän esteeksi.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni mieltäsi askarruttavien asioiden kanssa, kun haluat syvemmin ymmärtää itseäsi tai löytää uusia tapoja edistää hyvinvointiasi. Voin tavata sinua yksin tai läheisesi kanssa.

Voit hakeutua vastaanotolleni Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan (perhe- ja paripsykoterapia) tai itsemaksavana asiakkaana. Tapaamiset onnistuvat myös etäyhteydellä.

Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi:

 • elämänkriisi
 • haasteita ihmissuhteessa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä
 • tunteiden hallinnan vaikeuksia
 • stressiä, ahdistusta, mielialaongelmia
 • itsetuntoon, jaksamiseen tai yleisesti elämänhallintaan liittyviä pulmia
 • pelkoja
 • pakonomaisia epämieluisia ajatuksia ja/tai käytöstä
 • jos mietit ongelmiesi vakavuutta, ammattilaisen avun tarvetta, hoitoon hakeutumista tai psykoterapian soveltuvuutta omaan tilanteeseesi

Palvelut ja hinnat

 • Kela-terapia
 • Kriisi- tai konsultaatiotapaaminen – 180 € / 60 min
 • Lyhytterapia – 120 € / 45 min
 • Pariterapia – 180 € / 90 min
 • Perheterapia – 180 € / 90 min
 • Psykoterapia – 120 € / 45 min

Seuraavat vapaat ajat

Ei suodattimia
Ladataan vapaita aikoja
Ei tuloksia valituilla hakuehdoilla.

Varaa terapia-aika

Palvelu:
Ajankohta:
Terapeutti:
Hinta:

Varattava terapia-aika:

Palvelu:
Ajankohta:
Terapeutti:
Hinta:

Terapia-ajan toteutus:

Lisätiedot terapeutille:

Varaajan tiedot:

Nimi:
Sähköposti:
Puhelinnumero:
Henkilötunnus:

Varaus onnistui

Varausvahvistus toimitettu antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Varaus epäonnistui

Terapia-ajan varaamisessa ilmeni tekninen ongelma. Ole hyvä ja yritä uudelleen oheisella painikkeella.

Lisätietoa työtavoista

Minulle on tärkeää, että voit tulla vastaanotolleni omana itsenäsi ja kertoa tarinasi omalla äänelläsi. Ainutlaatuisuuttasi kunnioittava, tutkiva ja tasavertainen yhteistyösuhde muodostavat työskentelyni perustan. Sinulla on oman elämäsi asiantuntijana merkityksellisin tieto, jota minä kokemukseeni ja koulutukseeni nojaten voin auttaa löytämään ja tuomaan esiin. Käytän työssäni integroivaa, eri terapiaviitekehyksiä yhdistelevää lähestymistapaa. Käytän myös ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä.

Pyrin lähestymään tilannettasi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kokemasi ongelman lisäksi kiinnitämme siis huomiota myös elämäntilanteeseesi, elintapoihisi, ihmissuhteisiisi, suhteeseesi itseen ja omaan kehoosi, arvomaailmaasi, voimavaroihisi sekä myös elämänhistoriaasi siitä näkökulmasta, miten se vaikuttaa nykyiseen tilanteeseesi.

Paripsykoterapiassa käytän menetelmänä tunnekeskeistä pariterapiaa ja/tai integratiivisesti voimavarakeskeisiä menetelmiä. Tunnekeskeisessä terapiatyöskentelyssä keskitytään siihen, mitä puolisoiden välillä tapahtuu, kun keskinäinen tunneyhteys on vaarassa katketa ja rakennetaan yhdessä turvallista tunnesuhdetta uudelleen keskustellen ja harjoituksia tehden.

Perhepsykoterapeuttina työskentelyni lähtökohta on systeeminen ja voimavarakeskeinen. Perheenjäsenien kanssa lähdetään yhdessä tutkimaan keskusteluin ja toiminnallisin menetelmin, millainen on perheen toimintakyky, voimavarat ja vahvuudet sekä mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä pitäisi voittaa.

Koulutus ja kokemus

Olen koulutukseltani psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja, ja olen työskennellyt monipuolisesti psykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla, lastensuojelussa, luennoitsijana, kouluttajana, sekä yksityisellä sektorilla.