Kuka olen?

Pyrin terapeuttina olemaan kullekin asiakkaalle sellainen terapeutti, jota hän tässä elämänsä kohdassa tarvitsee. Tämä mahdollistuu keskustelemalla avoimesti asiakkaan kanssa toiveista ja tarpeista.

Terapeuttina olen aktiivinen, avoin ja asiakasta arvostava. Terapian perusta on luottamuksellinen yhteistyösuhde. Siinä asiakkaan äärelle rauhassa pysähtyminen, käsillä olevan hankalan tai muulla tavoin kuormittavan tilanteen ymmärtäminen ja toivotun tulevaisuuden suunnan hahmottaminen ovat mielestäni aina lähtökohtia terapiatyöskentelylle.

Olen työskennellyt pitkään työelämään liittyvien teemojen parissa, sillä työelämän ilmiöt sekä yksilön että laajemman yhteisön näkökulmasta ovat mielestäni hyvin kiinnostavia.

Lisätietoa työtavastani:

Terapiassa tavoitellaan aina muutosta, jonkin ”hyvän” lisääntymistä tai ”huonon” vähenemistä. Yhteinen, selkeä tavoitteen asettaminen ja sen edistymisen seuraaminen ovat tärkeä osa myös terapiaprosessia.

Terapeuttina olen valmis antamaan kaiken osaamiseni asiakkaan tavoitteleman muutoksen mahdollistumiseksi. Hallitsen monenlaisia menetelmiä mm. mindfulness ja mielikuvatyöskentely ja omaan erityisosaamista mm. palautumisen ja työuupumuksen alueilta, joita hyödynnän työssäni terapeuttina, työnohjaajana ja coachina. Asun ja työskentelen Oulussa, josta käsin teen lyhytterapiaa myös etänä.

VASTAANOTON OSOITE: Kasarmintie 13, A-talo, 2.krs, 90100 Oulu

Koulutukseni

Koulutukseni: Olen suorittanut integratiivisen psykotereapeuttikoulutuksen lisäksi työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologin koulutuksen sekä työnohjaajakoulutuksen.

Palveluitani:

  • Lyhytterapia
  • Psykoterapia
  • Johdon terapia
  • Työnohjaus

”Pyrin terapeuttina olemaan kullekin asiakkaalle sellainen terapeutti, jota hän tässä elämänsä kohdassa tarvitsee.”

Terhi