Kuka olen?

Olen monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen omaava suhteisiin liittyvän muutostyön ammattilainen.

Systeeminen työotteeni tutkii sekä yksityis- että työelämän vuorovaikutus-, dynamiikka-, ja tunteiden tunnistamisen ja niistä puhumisen haasteita. Tuen rakentavaan itseilmaisuun hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä päivittäisten kohtaamisten tukena.

Autan, että opit tunnistamaan ja saavuttamaan enemmän sitä mitä elämältäsi yksityisesti tai suhteessa lähiympäristöösi, työuraasi tai edustamaasi organisaatioon toivot ja miten vastavuoroisesti voit antaa myös muille parhaasi.

Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi:

 • Yksilön, parisuhteen, perheen, työyhteisön ihmissuhteet sekä näiden vaikuttavuus hyvinvointiin ja toimintakykyyn, vuorovaikutukseen
 • Elämän kriisit, äkilliset traumaattiset kriisit, kriisiytynyt tiimityö
 • Psykiatriset ja neuropsykiatriset haasteet, erityisyys
 • Työyhteisölähtöinen kehittäminen (LEAN)
 • Itsensä, organisaation, tiimien johtaminen
 • Kriisiorientoitunut johtaminen
 • Työ-ja myötätuntouupumus
 • Systeemiset yhteistyöverkostot

Palvelut ja hinnat

Tarjoan seuraavia terapiapalveluita. Hinnat näkyvät suoraan ajanvarauksessa.

 • Kriisi- tai konsultaatiotapaaminen – 180 € / 60 min
 • Lyhytterapia – 120 € / 45 min
 • Pariterapia – 180 € / 90 min
 • Perheterapia – 180 € / 90 min
 • Psykoterapia – 120 € / 45 min

Seuraavat vapaat ajat

Ei suodattimia
Ladataan vapaita aikoja
Ei tuloksia valituilla hakuehdoilla.

Varaa terapia-aika

Palvelu:
Ajankohta:
Terapeutti:
Hinta:

Varattava terapia-aika:

Palvelu:
Ajankohta:
Terapeutti:
Hinta:

Terapia-ajan toteutus:

Lisätiedot terapeutille:

Varaajan tiedot:

Nimi:
Sähköposti:
Puhelinnumero:
Henkilötunnus:

Varaus onnistui

Varausvahvistus toimitettu antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Varaus epäonnistui

Terapia-ajan varaamisessa ilmeni tekninen ongelma. Ole hyvä ja yritä uudelleen oheisella painikkeella.

Lisätietoa työtavoista

Meillä kaikilla on perustarve tulla nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi niin yksityis- kuin työelämässä. Olemme osa useita suhdeperusteisia systeemeitä, joissa odotamme vuorovaikutuksen tavoitteiden: asiatavoitteen, ihmissuhdetavoitteen ja itsekunnoitustavoitteen täyttyvän.

Kaikki tähänastiset kokemuksemme, jopa ylisukupolvisesti vaikuttavat siihen, millaiset uskomukset, näkemykset ohjaavat ajatteluamme, tunteitamme ja näiden kautta toimintaamme.

Yhdessä voimme nähdä tämän hetken tilanteeseesi vaikuttavia tekijöitä ja löytää avaimia muutokseen.. Yksikin tapaaminen voi olla jumittuneessa tai kuormittuneessa tilanteessa uusia näkökulmia antava kohtaaminen.

Sekä yksityiselämän kriisit, (niin elämän-kuin traumaattiset kriisit) sekä työyhteisöjen(tiimit, johtaminen ,muutokset) paineistetut tai kriisiytyneet tilanteet ovat myös osaamisalaani.

Erityisyys, neuropsykiatriset haasteet, niin perheissä, kuin työelämässä, hyötyvät usein asian ääreen pysähtymistä kuormituksen vähentämiseksi ja arjenhallinnan kokemuksen lisäämiseksi.

Koulutus ja kokemus

Koulutukseni:

 • Psykoterapeutti
 • Perhepsykoterapeutti
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • JET-Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • TKEAT-tuote- ja palvelukehittämisen erikoisammattitutkinto
 • Sote Lean Master

Keskeisin työkokemukseni:

Olen työurani aikana työskennellyt psykiatriassa, sosiaalitoimessa, perheneuvolassa sekä yksityisellä että julkisella puolella psykoterapeuttina ja ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana. Kriisi- ja trauma työtä olen tehnyt ensivasteessa sekä kriisityöntekijänä että esihenkilönä.

Työyhteisöjen Lean-kehittämistyötä sekä tiimien systeemistä,dialogista johdon tukityötä olen tehnyt usealla kunnalla ja hyvinvointialueilla läsnä ollen viikottaisissa tiimeissä.

Kouluttajana ja luennoitsijana olen toiminut niin yksityiselle kuin julkiselle puolelle aiheina mm. kriisi- ja traumatyö, systeeminen terapeuttinen viitekehys tiimi- ja verkosto yhteistyössä, työyhteisön- ja työssäjaksamisen haasteet, dialogisuus, Lean-työyhteisölähtöinen kehittäminen, itsensä johtaminen, kriisi orientoitunut johtaminen,

Tärkeimmät julkaisuni:

 • THL, Dialogisuus Näkökulmia, dialogin mahdollistumiseen, 2021

Palautteet

“Perhepsykoterapeutti Sirpa Ahola on merkittävästi vahvistanut systeemistä työotetta lastensuojelun tiimissä tekemällä keskeisiä havaintoja käsitellyissä asiakasasioissa. Hänen työotteensa on henkilöstön osaamista ja rakenteessa pysyvää työskentelyä tukeva sekä systeemistä näkökulmaa lisäävää. Sirpa Ahola tunnistaa myös työyhteisön systeeminä ja lastensuojelun tiimissä on hyödytty siitä, että Sirpa on asiakasasioiden ohella nostanut yhteisesti tarkasteltavaksi työyhteisössä olevien roolien, vastuiden ja toimintatapojen vaikutusta tiimi- ja työparityöskentelyyn”

Johtava sosiaalityöntekijä

“Sirpa on terapia-ja ihmissuhdetyön moniosaaja, intuitiivinen multitalentti. Hän kykenee erottamaan nopeasti olennaisen ja kehittämään visuaalisen strategian kohti päämäärää”

Kollega, psykoterapeutti