Kuka olen?

Minulle palkitsevinta psykologin työssä on, kun huomaan asiakkaan oivaltavan yhteisen työskentelyn tuloksena jotain uutta itsestään.

Lisätietoa työtavastani:

Tapaamisillani työskennellään aktiivisesti ja yhdessä pohtien. Olen tottunut työskentelemään tehokkaasti ja tavoitteellisesti, ja lyhytterapeuttinen työskentely kanssani sisältää yleensä myös kotona tehtäviä harjoituksia. Näin muutos ei tapahdu vain vastaanoton suljettujen seinien sisällä, vaan se siirtyy myös asiakkaan omaan arkeen.

Minulle on tärkeää tehdä terapeuttisesta työskentelystä asiakkaan näköistä. Tavoitteenani on, että asiakas pystyisi yhteisen työskentelymme myötä entistä paremmin elämään oman näköistään, itselleen mielekästä ja arvokasta elämää.

Työskentelen suomen ja englannin kielellä. Osa tapaamisista voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös videovälitteisesti.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Olen psykologina työskennellyt etenkin ahdistuneisuuteen ja pakko-oireisiin liittyvien teemojen parissa. Näiden lisäksi työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat lähellä sydäntäni, ja minulla on kokemusta myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kanssa työskentelystä.

Heltissä annan lyhytterapeuttista täsmätukea monenlaisiin arkielämän haasteisiin: oli kyseessä sitten haastava uusi elämäntilanne tai jo pidempään vaivannut oireilu, johon nyt kaipaat muutosta. Lisäksi tarjoan lyhytterapeuttista täsmätukea pakko-oireista irtautumiseen.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: PsM, psykologi, kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa

Keskeisin työkokemukseni: Tähänastisen työurani olen tehnyt erikoissairaanhoidossa, jossa työskentelen etenkin pakko-oiresen häiriön ja muiden ahdistuneisuuteen liittyvien haasteiden parissa. Lisäksi toimin projektipäällikkönä erilaisissa terapiatyöhön ja psykologien töihin liittyvissä kehittämistehtävissä. Aiemmin olen työskennellyt sukupuoliristiriitaa kokevien ihmisten kanssa. Lisäksi työskentelen avoimessa yliopistossa opettaen työhön ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä aiheita.

Palveluitani:

  • Lyhytterapia

I feel so much better everytime i see you. You have been greatly supportive and professional. Iso kiitos!!!

Asiakas

Saaran kanssa on mukava tehdä yhteistyötä. Hän kiinnostuu helposti asioista ja on myös aikaansaava, häneen voi luottaa. Saara osaa olla sekä helposti lähestyttävä että tarvittaessa jämäkkä.

Kollega

Saaralla on monipuolinen kokemus ja hänen työskentelytavoissaan yhdistyvät tehokkuus ja pyrkimys syvälliseen ymmärrykseen. Aina on päästy päämäärään.

Asiakas

Tärkeimmät julkaisuni:

  • Stenberg, J., Koivisto, E., Saiho, S., Pihlaja, S., Halme, S., Helkavaara, M., Joffe, G. & Holi, M. (2016). Irti sosiaalisesta jännittämisestä. Duodecim, Helsinki.