Kuka olen?

Olen kognitiivinen psykoterapeutti, jolla on useiden vuosien kokemus työstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Terapeuttina olen empaattinen, läsnäoleva ja aidosti kuunteleva. Terapiassa on tärkeää luottamuksen ilmapiiri, jotta vaikeitakin aiheita on mahdollista käsitellä. Haluan tarjota tapaamisilla hyväksyvän ja turvallisen ympäristön oman ajatusmaailman ja tunteiden tutkimiseen.

Lisätietoa työtavastani:

Terapiatapaamisilla pyritään yhdessä ymmärtämään, miten asiakkaan ajatusmaailma on elämänkokemuksen myötä rakentunut ja millaiset ajatusmallit ylläpitävät pahoinvointia. Työskentelyyni voi kuulua myös kehollisia ja kokemuksellisia harjoituksia, tunnetyöskentelyä ja välitehtäviä, jotka tukevat terapian etenemistä.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Aiempi työkokemukseni toimintaterapeuttina on auttanut minua tarkastelemaan ihmisen hyvinvointia kokonaisuutena. Olen tottunut työskentelemään myös konkreettisten arjen haasteiden kanssa, joita psyykkiset ongelmat voivat aiheuttaa.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: Valmistuin vuonna 2020 kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti.

Keskeisin työkokemukseni: Olen valmistuttuani (v. 2013) työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa HUS:in poliklinikoilla.

Palveluitani:

  • Kela-terapia Tällä hetkellä ei tilaa uusille Kela-asiakkaille
  • Lyhytterapia
  • Psykoterapia

”Haluan tarjota tapaamisilla hyväksyvän ja turvallisen ympäristön oman ajatusmaailman ja tunteiden tutkimiseen”

Pauliina