Kuka olen?

Psykologina ja terapeuttina olen aktiivisesti keskusteleva ja satsaan hyvän yhteistyösuhteen luomiseen. Suhtaudun avoimesti ja ennakkoluulottomasti erilaisiin ihmisenä olemisen haasteisiin.

Joskus on tärkeää keskittyä työstämään ongelmien taustalla olevia ajatuksia ja käyttäytymistä, joskus taas pysähtyä vaikean tunnekokemuksen äärelle ja tutkia sitä rauhassa.

Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Minulle on kertynyt paljon kokemusta ahdistuneisuuden, mielialaoireiden ja elämänkriisien hoitamisesta. Myös suorituspaineet ja stressin säätelyn teemat ovat tuttuja minulle.

Palvelut ja hinnat:

  • Kela-terapia – Tällä hetkellä ei tilaa uusille Kela-asiakkaille
  • Lyhytterapia – 120 € / 45 min
  • Psykoterapia – 120 € / 45 min

Lisätietoa työtavoista

Työskentelytapani on käytännönläheinen ja minulle on tärkeää, että terapiassa syntyneet oivallukset näkyvät toivottuina muutoksina asiakkaideni arjessa ja hyvinvoinnissa.

Koulutus ja kokemus

Koulutukseni: Olen psykologi sekä kognitiivinen psykoterapeutti, mutta yhdistelen eri menetelmiä asiakaslähtöisesti.

Keskeisin työkokemukseni: Psykologina minulla on laaja-alainen työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, jossa viimeisimmät vuodet olen tehnyt kognitiivisia lyhytterapioita vaikeista mielenterveyden ongelmista kärsiville ja erikoistunut psykoosien kognitiiviseen terapiaan.

Palautteet

“Koen, että olen saanut todella paljon apua. Lauran avulla olen pystynyt päästämään vuosien takaisista ikävistä kokemuksista irti ja ne eivät enää vaikuta niin haitallisesti elämääni. Olen saanut voimavaroja opiskeluihin ja työelämään. Ja pystynyt taas näkemään elämän positiivisessa valossa!”

Asiakas

“Lauralla on lämmin ja asiakaslähtöinen työskentelyote. Hän osaa olla tarpeen mukaan sekä tilaa-antava että aktiivinen esimerkiksi sopivien terapiamenetelmien tai harjoitteiden valinnassa.”

Asiakas

in English

As a psychotherapist I put an effort in creating a good working alliance with my clients. I’m open-minded and I like finding new perspectives that help my clients gain insight to their problems. My approach is also quite practical and for me it’s important that the results of therapy are visible in my clients’ wellbeing and daily life.

I’m a cognitive psychotherapist but I like integrating different therapeutic methods based on my clients’ needs. Sometimes it’s important to actively work on problematic thoughts and behavior, and sometimes to just stay with a difficult emotion and explore it with curiosity and compassion.

I have a long experience of working as a psychologist in specialized psychiatric care where I was trained to do cognitive therapy with people who suffer from severe psychiatric problems like psychosis. In that work I have gained experience in treating various problems like anxiety, OCD, depression, performance- and stress-related issues, trauma and life crises.

Services and prices:

  • KELA psychotherapy – No availability for new KELA customers
  • Psychotherapy – 120 € / 45 min
  • Short therapy – 120 € / 45 min

“I feel that I have received a lot of help from Laura. I have been able to let go of unpleasant experiences from past and they don’t affect my life that much anymore. I have gained resources for studies and working life, and I’m able to see life in a positive light again!”

Client

“Laura has a warm and customer-oriented way of working. She knows when to give space and when to be active for example in choosing suitable therapy methods or exercises.”

Client