Kuka olen?

Psykologina ja terapeuttina olen aktiivisesti keskusteleva ja satsaan hyvän yhteistyösuhteen luomiseen. Suhtaudun avoimesti ja ennakkoluulottomasti erilaisiin ihmisenä olemisen haasteisiin.

Joskus on tärkeää keskittyä työstämään ongelmien taustalla olevia ajatuksia ja käyttäytymistä, joskus taas pysähtyä vaikean tunnekokemuksen äärelle ja tutkia sitä rauhassa.

Lisätietoa työtavastani:

Työskentelytapani on käytännönläheinen ja minulle on tärkeää, että terapiassa syntyneet oivallukset näkyvät toivottuina muutoksina asiakkaideni arjessa ja hyvinvoinnissa.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Minulle on kertynyt paljon kokemusta ahdistuneisuuden, mielialaoireiden ja elämänkriisien hoitamisesta. Myös suorituspaineet ja stressin säätelyn teemat ovat tuttuja minulle.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: Olen psykologi sekä kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa, mutta yhdistelen eri menetelmiä asiakaslähtöisesti.

Keskeisin työkokemukseni: Psykologina minulla on laaja-alainen työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, jossa viimeisimmät vuodet olen tehnyt kognitiivisia lyhytterapioita vaikeista mielenterveyden ongelmista kärsiville ja erikoistunut psykoosien kognitiiviseen terapiaan.

Palveluitani:

  • Lyhytterapia

”Koen, että olen saanut todella paljon apua. Lauran avulla olen pystynyt päästämään vuosien takaisista ikävistä kokemuksista irti ja ne eivät enää vaikuta niin haitallisesti elämääni. Olen saanut voimavaroja opiskeluihin ja työelämään. Ja pystynyt taas näkemään elämän positiivisessa valossa!”

Asiakas

”Lauralla on lämmin ja asiakaslähtöinen työskentelyote. Hän osaa olla tarpeen mukaan sekä tilaa-antava että aktiivinen esimerkiksi sopivien terapiamenetelmien tai harjoitteiden valinnassa.”

Asiakas