Kuka olen?

Näen mielenterveyden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana. Uskon, että on aina mahdollisuuksia vaikuttaa, kehittyä ja tehdä muutoksia omassa ajattelussa ja elämässä. Seuraan aktiivisesti erityisesti työikäisten, ikääntyvien ja yksinelävien hyvinvointiin liittyviä asioita yhteiskunnassa.

Lisätietoa työtavastani:

Työotteeni on aktiivinen ja käytännönläheinen. Työskentelemme vahvuuksien kautta ja sinulle sopivalla tavalla. Yhteistyössä keskustellen ja mahdollisten tehtävien avulla tarkastellaan ja tutkitaan elämäntilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ja löydetään keinoja vahvistaa hyvinvointia. Lempeys, myötätunto, turvallisuus ja lämmin huumori ovat läsnä vastaanotollani. Työskentelen arki-iltaisin ja lauantaisin.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Joskus on tarpeen tulla kuulluksi ja kohdatuksi ilman, että arjessa on isompia ongelmia. Myös läheisen ja omaisen roolit voivat kuormittaa. Usein ihmiset hakevat tukea ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen jäsentämiseen ja hallintaan. Taustalla voi olla monia syitä kuten suhde itseen ja muihin, opiskeluun ja työhön liittyvät kysymykset, elämänmuutokset ja sopeutumista vaativat tai haitalliset kokemukset taikka toimintakykyyn vaikuttavat tuntemukset. Kriisitilanteissa muutama keskustelukerta voi olla riittävä omien selviytymiskeinojen vahvistamiseen ja elämänhallinnan palautumiseen. Toimintatapojen muutosprosesseissa voi olla hyödyllistä tavata pidemmän aikaa harvakseltaan.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: Psykiatrinen sairaanhoitaja (YAMK), psykoterapeutti (kriisiterapia, KELA-pätevyys) ja kognitiivisen lyhytterapian opiskelija sekä ammatillinen opettaja ja työnohjaaja.

Keskeisin työkokemukseni: Olen toiminut yli kahdenkymmen vuoden ajan asiakas- kehittämis- ja organisointitehtävissä erilaisissa kriisikeskuksissa ja järjestöissä. Työssä keskeisiä teemoja ovat olleet mm. erilaiset kriisit ja traumat, lähisuhdeväkivalta, mielenterveyteen ja riippuvuuksiin liittyvät kysymykset, sekä ikääntyminen ja muistisairaudet. Kymmenen vuotta mielenterveys- ja päihdetyön opettajana ammatillisessa koulutuksessa perehdytti opiskelun ja ammatissa kehittymisen näkökulmiin sekä tiimivastaavana toimiminen lähijohtamiseen. Pääasiallisesti olen työskennellyt työikäisten ja ikääntyneiden kanssa.

Palveluitani:

  • Kela-terapia
  • Lyhytterapia
  • Mielenhuolto
  • Psykoterapia
  • Työnohjaus

”Lempeys, myötätunto, turvallisuus ja lämmin huumori ovat läsnä vastaanotollani.”

Kirsi

Tärkeimmät julkaisuni:

  • Henttinen, J., Huhtala, P., Mustonen, K., Pöntiö, I. & Ruokonen, S. 2023.
    Mielenterveys- ja päihdetyö. Digioppikirja ammatilliseen koulutukseen.