Kuka olen?

Olen pitkän kokemuksen omaava kognitiivinen psykoterapeutti ja pyrin aktiivisesti seuraamaan aikaani ja päivittämään osaamistani. Minulla on useampia psykoterapiakoulutuksia ja pyrin yhdistelemään eri menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan. Peruskoulutukseltani olen psykologi.

Terapeuttina olen aktiivinen ja avoimeen vuorovaikutukseen pyrkivä. Näen terapiasuhteen yhteistyösuhteena, joka perustuu luottamukselle. Näen, että terapeuttinen työskentely voi samanaikaisesti olla aktiivista asioiden tutkimista ja rauhallista, tärkeiden asioiden äärelle pysähtymistä.

Työssäni olen perehtynyt mm. ahdistuksen ja masennuksen sekä erilaisten pelkojen hoitoon. Lisäksi olen paneutunut stressin ja työuupumuksen hoitoon. Olen kiinnostunut myös työyhteisöjen kehittämisestä, esimiesvalmennuksesta, johon minulla on tuntumaa aikaisemman esimiestyöni kautta. Myös tutkimustyö on kiinnostanut minua. Tutkimustyöni kautta olen päässyt syventämään osaamistani traumojen ja kriisien hoidosta sekä oikeuspsykologiasta.

Terapiatyön kulmakiviä ovat mielestäni arvostava ja salliva keskusteluilmapiiri, myötätunto ja empaattisuus, mitä pyrin työssäni toteuttamaan.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Ahdistus, masennus ja erilaiset pelot. Lisäksi esimerkiksi stressi ja työuupumus sekä traumat ja kriisit ovat osaamistani.

Palvelut ja hinnat:

  • Lyhytterapia – 155 € / 45 min
  • Psykoterapia – 155 € / 45 min
  • Työnohjaus

Tällä hetkellä otan asiakkaita vain lyhytterapiaan

Koulutus ja kokemus

Koulutukseni: Olen pitkän kokemuksen omaava kognitiivinen psykoterapeutti. Peruskoulutukseltani olen psykologi. Lisäksi minulla on useampia psykoterapiakoulutuksia.

Keskeisin työkokemukseni: Olen työskennellyt monissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetusalan yksiköissä.