Kuka olen?

Olen työskennellyt psykoterapeuttina noin 20-vuotta ja pitänyt yksityistä vastaanottoa vuodesta 2005 alkaen, Helsingin keskustassa. Uskon jokaisen ihmisen ansaitsevan elämän missä hänen on mahdollista kokea olevansa arvostettu, vertainen ja tulevansa nähdyksi, kokien osallisuuden vaikuttuneisuutta elämässään, erityisesti yhteydessä läheisiinsä.

Käytän työssäni kognitiivisesta-, dkt;tä-, pari-, perhe-, trauma- sekä psykodynaamisesta psykoterapiasta johdettuja menetelmiä, minkä lisäksi olen työskennellyt psykoterapian työnohjaajana.

Voit hakeutua vastaanotolleni yhden kerran konsultaatiosta pidempikestoiseen vuosia kestävään psykoterapiaan; tutkiaksesi juuri niitä teemoja jotka ovat sittemmin pintautuneet elämässäsi. Olen työskennellyt yleistyneestä ahdistuneisuudesta, masennuksesta, uupuneisuudesta, mielialan vaihteluista, itsetuhoisuudesta, pakko-oireista, pakko-ajatuspainotteisuudesta, syömishäiriöstä, traumoista; seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja dissosiaatiohäiröstä kärsivien henkilöiden auttamiseksi.

Olen koulutukseltani vaativan erityistason psykoterapeutti, perhepsykoterapiakouluttaja (VET), kognitiivinen psykoterapeutti (Yet), EMDR-traumaterapeutti, Stakesin kouluttama Seri asiantuntija sekä kouluttaudun ryhmäpsykoanalyytikoksi.

Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi:

Vastaanotolle on hyvä hakeutua silloin, kun on muodostunut tarvetta selvitellä itseään ja elämäntilannettaan erilaisten psykiatristen oireiden pintauduttua, rajoitettua yleistä- tai sosiaalista toimintakykyisyyttä.

Erityisosaamista moninaisten “kulttuurisidonnaisten” oireiden kuten; masennus, ahdistus, pakko-oireisuus ja traumaattisten kokemusten, syömishäiriön oireenmukaisesta niin lyhyt- kuin pitkäkestoisesta psykoterapeuttisesta hoitamisesta.

Palvelut ja hinnat

 • Johtajaterapia
 • Kela-terapia – 140 € / h
 • Kriisi- tai konsultaatiotapaaminen – 180 € / 60 min
 • Lyhytterapia – 140 € / h
 • Pariterapia – 220 € / 90 min
 • Perheterapia – 220 € / 90 min
 • Psykoterapia – 140 € / h

Seuraavat vapaat ajat

Ei suodattimia
Ladataan vapaita aikoja
Ei tuloksia valituilla hakuehdoilla.

Varaa terapia-aika

Palvelu:
Ajankohta:
Terapeutti:
Hinta:

Varattava terapia-aika:

Palvelu:
Ajankohta:
Terapeutti:
Hinta:

Terapia-ajan toteutus:

Lisätiedot terapeutille:

Varaajan tiedot:

Nimi:
Sähköposti:
Puhelinnumero:
Henkilötunnus:

Varaus onnistui

Varausvahvistus toimitettu antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Varaus epäonnistui

Terapia-ajan varaamisessa ilmeni tekninen ongelma. Ole hyvä ja yritä uudelleen oheisella painikkeella.

Lisätietoa työtavoista

Terapeuttina työskentelyotteeni on rauhallista ja läsnäolevaa, luonteeltaan tutkivaa, kuulostelevaa ja tilaa-antavaa, mikä on asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden aktiivista ja kulloiseenkin tilanteeseen nähden sopeutuvaa.

Yhdessä sovittuun tavoitteeseen pyritään rakentamalla luottamuksellista ilmapiiriä, sen perusteella mikä työskentelyn kuluessa tulee terapeutin ja asiakkaan välillä jaetuksi ja sittemmin yhdessä koetuksi, sanoitetuksi ja siten merkityksellistetyksi; erityisesti tämän hetkisen kokemuksen valossa.

Yhtenä pyrkimyksenä on se että asiakkaan on mahdollista konstruoida erityisesti aiempia kokemuksiaan suhteessa terapeuttiinsa ja siten päästä käsittelemään sellaista mikä on jäänyt häneltä vuorovaikutussuhteissaan aiemmin havaitsematta. Voidakseen saada korjaavaa kokemusta aiemmin koetun osalta, nykyisessä terapiasuhteessaan.

Kyse on yhteistyösuhteesta; missä pyrkimyksenä on luoda tilaa yhteistyössä asiakkaan omakohtaisten kokemusten esille tulemiseksi, vaalimiseksi kuin käsitteellistämiseksi niin terapiasuhteessa kuin elämän aikaisten ihmissuhteiden osalta.

Työskentelemme erityisesti tämän hetkisten haasteidesi ja yhdessä määrittelemiemme tavoitteiden suuntaisesti. Muodostaaksemme ymmärrystä siitä miten aiemmat kokemukset ovat vaikuttaneet siihen, miten koet ja tunnet tässä hetkessä.

Työskentelyn erityisenä tarkoituksena on varmistaa tarvittavien hallintakeinojen omaksuminen jotta vaikeaselkoisista kokemuksista voisi päästä eteenpäin. Terapiassa tapahtuvan muutoksen osalta puhutaan oikeastaan resilienssin voimaannuttavasta vaikutuksesta, ihmisen elämänhallintaan ja tasapainoisempaan tilanteeseen pääsemisen yhteydessä.

Työskentely kanssani perustuu laaja-alaiseen perehtyneisyyteen; pari-, perhe-, trauma- sekä kognitiivisesta että psykodynaamisesta psykoterapiasta.

Koulutus ja kokemus

Koulutukseni:

 • Psykoterapeutti VET
 • Kognitiivinen psykoterapeutti Yet
 • Perheterapian kouluttajapsykoterapeutti
 • SERI-asiantuntija
 • EMDR-terapeutti
 • Työnohjaaja (Story)

Keskeisin työkokemukseni:

Olen toiminut kelan palveluntuottajana valmistuttuani psykoterapeutiksi vuonna 2001 ja pitänyt psykoterapiavastaanottoa vuodesta 2005 alkaen Helsingin kantakaupungissa työskennellen; eri tavoin apua apua tarvitsevien henkilöiden, parien- ja perheiden auttamiseksi. Edeltävästi työkokemusta nuorisopsykiatrian poliklinikan- sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä ja toimesta vuosilta 2001-2005.

Kokemusta osaltaan ihmisläheisten ja osallistavaan toimintaan perustuvista kehittämispalveluista; organisaatioiden, työyhteisöjen sekä niissä työtään tekevien henkilöiden suorituskyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelujen avulla työnantajan on ollut mahdollista vaikuttaa; työyhteisön ilmapiiriin, työssä jaksamiseen, työn tuottavuuteen, työn laatuun sekä henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Olen on tehnyt yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksia sekä konsultointeja ja vaativia yhteisö- ja työryhmätasoisia toimeksiantoja jo vuodesta 2001 lähtien.