Kuka olen?

Olen psykitrinen sairaanhoitaja, KAT yksilöpsykoteraputti ja pari- ja perheterapeutti ja lisäksi minulla on koulutusta kehollisiin lähestymistapoihin ja trauma-asioihin sekä pitkä kokemus psykoterapiatyöstä. Näiden pohjalta pyrin aina yhdessä asiakkaan kanssa kiinnostuksella tarkastelemaan ja jäsentelemään sitä, mistä psyykkisissä oireissa, vaikeissa kokemuksissa ja tunteissa tai elämän kriiseissä ja haasteissa on kyse ja millaisia mahdollisia vaihtoehtoja voimme löytää niiden helpottamiseksi.

Teen sekä lyhyttä että pitkää psykoterapiaa. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Palvelut ja hinnat:

  • Kela-terapia – Tällä hetkellä ei tilaa uusille Kela-asiakkaille
  • Konsultaatio – 180 € / 45 min
  • Lyhytterapia – 135 € / 45 min
  • Nuorten terapia – 135 € / 45 min
  • Pariterapia – 200 € / 90 min
  • Psykoterapia – 135 € / 45 min

Lisätietoa työtavoista

Olen työskentelytavaltani aktiivisesti osallistuva mutta teen tilaa asiakkaan omalle pohdinnalle ja havainnoinnille. Tavoite on yhdessä tarkastella herääviä kokemuksia, tunteita ja mielenliikkeitä ja huomioida myös kehossa tapahtuvaa. Käytän kehollisia lähestymistapoja, erityisesti hengityksen huomiointia, jos se tuntuu sopivalta. Vuorovaikutusasetelmien ja kokemusten tarkastelu on keskeinen osa sekä pari- että yksilöpsykoterapiaa.

Koulutus ja kokemus

Koulutukseni: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, hengitysterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja.

Keskeisin työkokemukseni: Olen työskennellyt aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Olen pitkään tehnyt yksilö- ja paripsykoterapiaa erilaisten psyykkisten vaikeuksien yhteydessä. Erityisesti ahdistuneisuuden, mielialavaihteluiden ja vuorovaikutuspulmien hoito on minulle tuttua.

Palautteet

”Olen todella kiitollinen, että olen löytänyt sinut tälle matkalle, koska olet samaan aikaan ammattitaitoinen ja myötätuntoinen. Tunteista puhuminen on ollut hetkittäin todella vaikeaa, niin olen iloinen siitä, kuinka helpoksi olet niistä puhumisen minulle tehnyt.”

Asiakas

”Terapiasta oli valtavan suuri apu. Tulin vastaanotolle joka kerta mielelläni vaikka asia olikin kipeä käsiteltävä.”

Asiakas