Leena Särkelä

PsSL, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti, koulutustalon liiketoimintajohtaja

Tällä hetkellä ei tilaa uusille asiakkaille

Kielet

Paikkakunnat

,

Erikoistumisalueet

Kuka olen?

Meissä ihmisissä on aivan valtavasti muutosvoimaa. Joskus sen löytäminen vaatii lyhyttä pysähtymistä, omien elämänarvojen tarkastelua ja uuden suunnan hakemista. Toisinaan matka on pidempi ja kokonaisvaltaisempi prosessi, jossa muutokset tapahtuvat vähitellen avoimessa ja luottamuksellisessa terapiasuhteessa. Työskentelen psykologina, psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Luokseni voi tulla lyhyeen konsultaatioon tai valmennukseen.

Työnohjaan sosiaali- ja terveysalan toimijoita, erityisesti psykologeja ja psykiatrian ammattilaisia sekä integratiivisia ja KAT-psykoterapeuttiopiskelijoita. Työnohjaukset räätälöidään työnohjattavien tarpeiden mukaan. Työnohjauksen painopiste voi olla esimerkiksi koulutuksellinen, case-pohjainen, ammatillista kasvua ja jaksamista tai työyhteisön toimintaa tukeva. Olen HUS:n hyväksymä työnohjaaja.

Koulutan lyhytterapeuttista työotetta ja muita psykoterapian aiheita. Shortumissa vastaan koulutusten koordinoinnista ja kehittämisestä.

Lisätietoa työtavastani:

Lyhyissä ja pitkissä terapioissa sovellan joustavasti eri psykoterapeuttisia lähestymistapoja, menetelmiä ja tutkittua tietoa. Lisäkoulutusteni kautta (keholliset menetelmät, personal training) työotteeni on tarvittaessa varsin holistinen.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Tällä hetkellä ei tilaa uusille asiakkaille.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: PsSL, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti, Shortumin koulutustalon liiketoimintajohtaja.

Keskeisin työkokemukseni: Olen työskennellyt päätoimisesti omalla vastaanotolla psykologina ja psykoterapeuttina aluksi yksityisenä ammatinharjoittajana ja sittemmin yrittäjänä Dialogos oy:ssa neljän vuoden ajan sekä tehnyt yhä enemmän työnohjausta ja kouluttamista. Ennen tätä työskentelin lähes kymmenen vuoden ajan kliinisen psykologin työssä ja kehittämistehtävissä aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidossa ja sitä kautta minulla on laaja kokemus useimpien mielenterveyshäiriöiden tutkimisesta ja hoidosta. Olen työskennellyt myös ehkäisevässä mielenterveystyössä kriisityöntekijänä sekä tehnyt tieteellistä tutkimusta kliinisen psykologian alalta. Vuodesta 2009 lähtien olen toiminut sivutoimisena asiantuntijajäsenenä hallinto-oikeudessa.

Palveluitani:

Tällä hetkellä ei tilaa uusille asiakkaille

  • Johdon terapia
  • Kela-terapia
  • Lyhytterapia
  • Psykoterapia
  • Ryhmätyönohjaus
  • Työnohjaus

Tällä hetkellä ei tilaa uusille asiakkaille

Leena on tarkkanäköinen, lämmin ja oivaltava psykoterapeutti. Hänellä on taito hahmottaa ihmisen monikerroksisuutta ja kyky kohdata ja ymmärtää toisen ihmisen mielenmaisemaa.

Asiakas

Leena on työnohjaajana syvällisesti ja monitahoisesti ihmistä ymmärtävä, ja pystyy hyvin kommunikoimaan tätä ymmärrystään muille. Leena on rauhallinen, läsnäoleva ja kuunteleva ihminen myös opettaessaan.

Asiakas

Todellinen asiantuntija, kokonaisuuksia laajasti hahmottava ja niitä selkeästi ja ymmärrettävästi kommunikoiva, lämmin ja yleisön huomioon ottava kouluttaja.

Asiakas

Tärkeimmät julkaisuni:

  • Särkelä L, Tikkanen S, Haanpää P (toim) Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Duodecim, Helsinki, 2015.
  • Kalska H & Särkelä L. Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Teoksessa Huttunen MO & Kalska H. (toim). Psykoterapiat. Duodecim. Helsinki, 2015.
  • Kestilä L, Koskinen S, Kestilä L, Suvisaari J, Aalto-Setälä T, Aro, H (2007). Nuorten aikuisten psyykkinen oireilu: riskitekijät ja terveyspalveluiden käyttö. Suomen Lääkärilehti, 62, 3979-3986.