Kuka olen?

Psykologina olen lämminhenkinen ja kuunteleva. Pidän tärkeänä tilan antamisen asiakkaan yksilölliselle kokemusmaailmalle, jota voimme sitten yhdessä tutkia asiakkaalle sopivassa tahdissa. Haluan lisätä asiakkaideni ymmärrystä omasta tunne- ja ajatusmaailmastaan sekä heidän suhteestaan itseensä ja muihin.

Olen työskennellyt mm. masennuksesta, ahdistuneisuudesta, uupumuksesta sekä traumaattisista kokemuksista kärsivien asiakkaiden kanssa. Väitöskirjatutkijan työni aivotutkimuksen parissa on antanut minulle kokemusta myös neuropsykologisista haasteista sekä ikääntymiseen liittyvistä teemoista. Minulle on tärkeää kehittää osaamistani jatkuvasti ja olla avoin oppimaan uutta niin asiakkaideni kautta kuin ammatillisin lisäkoulutuksin.

In English: As a psychologist I am warm and compassionate. I find it important to hold space for the client’s individual experiences, which we can then explore at a pace that feels comfortable for the client. I want to increase my clients’ understanding of their own inner experiences as well as their relationship with themselves and others around them.

Lisätietoa työtavastani:

Tarjoan lyhytterapeuttista hoitoa, joka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa juuri hänen tilanteeseensa sopivaksi. Tarjoan myös pidempikestoista tukea kuormittaviin elämäntilanteisiin sekä yksittäisiä ohjauskäyntejä.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: masennus, ahdistuneisuus, uupumus, traumaattiset kokemuskset, neuropsykologiset haasteet, ikääntymiseen liittyvät teemat

In English: I have worked with clients struggling with for example depression, anxiety, burnout and traumatic experiences. My work as a brain researcher has also given me experience about neuropsychological challenges and themes related to aging. It is important for me to keep increasing my knowledge and experience, and I am open to learning new things both from my clients and through professional education.

I offer short interventions that are tailored to each client individually. I also offer longer-term support as well as single guidance sessions.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: Psykologi, väitöskirjatutkija

Keskeisin työkokemukseni: Olen koulutukseltani psykologian maisteri. Olen työskennellyt usean vuoden ajan ikääntyneiden parissa, tehden väitöskirjatutkimusta musiikkiharjoittelun vaikutuksista hyvinvointiin ja aivojen ikääntymiseen. Olen työskennellyt lisäksi neurologian poliklinikalla työikäisten aikuisten parissa, sekä koulupsykologina alakoululaisten parissa. Koulumaailmassa olen tutkinut lasten oppimisen ja käyttäytymisen haasteita, ja tukenut myös vanhempia lapsen haasteiden käsittelyssä.

Palveluitani:

  • Lyhytterapia

Emmin empaattisten ja ymmärtäväisten silmälasien läpi omatkin murheet tuntuu helpommin lähestyttäviltä.

Asiakas

Emmi on läsnäoleva, välittävä ja kohtaa asiakkaansa aina yksilöllisesti ja ammattitaitoisesti.

Kollega

Emmin sisältöjä w/ Heltissä