Kuka olen?

Psykologina tavoitteenani on tukea sinua uuden ymmärryksen löytämisessä tilanteessasi. Osaamisalueitani ovat erityisesti tunnesäätelyyn liittyvät kysymykset, jaksamisen ja itseen kohdistuvan vaativuuden haasteet, omien voimavarojen vahvistaminen sekä vakauttaminen elämän kriisitilanteissa. Voimme työskennellä myös esimerkiksi haastavissa elämänvaiheissa nousevien vaikeiden tunteiden, kuten ahdistuksen, pelon ja aggression kanssa.

Olen työskennellyt psykologina psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa usean vuoden ajan. Asiakastyöni ohessa teen kehityspsykologian alan väitöskirjatutkimusta mielenterveyden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä elämän varhaisissa vaiheissa. Tutkiva, utelias lähestymistapa ja luottamus tieteellisesti tutkittuun tietoon heijastuvat niin kliinisen psykologin kuin tutkijankin työotteeseeni.

Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Osaamisalueitani ovat erityisesti tunnesäätelyyn liittyvät kysymykset, jaksamisen ja itseen kohdistuvan vaativuuden haasteet, omien voimavarojen vahvistaminen sekä vakauttaminen elämän kriisitilanteissa. Voimme työskennellä myös esimerkiksi haastavissa elämänvaiheissa nousevien vaikeiden tunteiden, kuten ahdistuksen, pelon ja aggression kanssa.

Palvelut ja hinnat

  • Koulutuspsykoterapia – 59 € / h
  • Lyhytterapia – 95 € / h

Seuraavat vapaat ajat

Ei suodattimia
Ladataan vapaita aikoja
Ei tuloksia valituilla hakuehdoilla.

Varaa terapia-aika

Palvelu:
Ajankohta:
Terapeutti:
Hinta:

Varattava terapia-aika:

Palvelu:
Ajankohta:
Terapeutti:
Hinta:

Terapia-ajan toteutus:

Lisätiedot terapeutille:

Varaajan tiedot:

Nimi:
Sähköposti:
Puhelinnumero:
Henkilötunnus:

Varaus onnistui

Varausvahvistus toimitettu antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Varaus epäonnistui

Terapia-ajan varaamisessa ilmeni tekninen ongelma. Ole hyvä ja yritä uudelleen oheisella painikkeella.

Lisätietoa työtavoista

Tapaamisissa määrittelemme yhdessä tavoitteen, jota kohti edetä. Tutkimme ja jäsennämme tilannettasi ja sitä, millaista muutosta toivoisit voidaksesi paremmin. Keskiössä ovat tässä hetkessä koetut vaikeudet, ja kuljetamme mukana myös ymmärrystä siitä, millainen merkitys aiemmalla elämänhistoriallasi ehkä on nyt kokemallesi. Usein esimerkiksi aiemmassa tilanteessa tarpeellisina näyttäytyneet ajattelu- ja toimintamallit voivat elämäntilanteen muuttuessa muodostua arkea ja ihmissuhteita haittaaviksi. Ajattelen, että itseymmärryksen lisääntyminen sekä itseä kohtaan koetun myötätunnon vahvistuminen ovat merkittäviä liikahduksia kohti parempaa mielen hyvinvointia.

Keskustelun lisäksi voimme halutessasi käyttää tapaamisissa erilaisia mielikuvaharjoituksia ja kehollisia menetelmiä. Suunnittelemme myös yhdessä, miten voit viedä tapaamisissamme syntyneitä oivalluksia arkeesi. Voimme sopia erilaisia pohdintatehtäviä ja harjoituksia tapaamisten välille.

Työskentelen suomen ja englannin kielellä. Halutessasi voimme toteuttaa osan tapaamisista videovälitteisesti.

Koulutus ja kokemus

Koulutukseni: Psykologi. Opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa.

Keskeisin työkokemukseni: Olen työskennellyt psykologina psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa usean vuoden ajan. Lisäksi minulla on kokemusta traumaattisia kriisejä kohdanneiden asiakkaiden kanssa työskentelystä kriisityön kentällä. Tämän ohessa olen toiminut konsultoivana psykologina somaattisen terveydenhuollon yksiköissä, tarjoten keskustelutukea esimerkiksi pitkäaikaiseen sairauteen sopeutumisessa. Olen myös toiminut ehkäisevässä väkivaltatyössä, ja aggressionhallinnan teemat ovat minulle tuttuja. Asiakastyön lisäksi teen väitöskirjatutkimusta mielenterveyden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä elämän varhaisissa vaiheissa.

Tärkeimmät julkaisuni:

Palautteet

“Olen mittaamattoman kiitollinen saamastani erinomaisesta avusta. Koen tulleeni kuulluksi ja pystyneeni puhumaan vaikeistakin tunteistani arvottamatta ja tuomitsematta.”

Asiakas

“Anna on lämmin, kannustava ja erittäin ammattitaitoinen.”

Asiakas