Apu-otsikko

Millaisia tunteita ja mielikuvia haluamme herättää?

Miltä withHeltti tuntuu?

Tavoitteena on luoda withHeltistä mielikuvaa laadukkaana terapiapalveluna, joka erottuu muista freesiydellään, helposti lähestyttävyydellään ja aitoudellaan. Mielikuvia, joita hyvään terapeuttiin liitetään ovat mm. laatu/asiantuntevuus, turvallisuus, luottamus ja lämpö. Näitä mielikuvia ja tunteita pyritään välittämään myös withHeltin sisällöllä.

TEKSTISSÄ JA PUHEESSA
Jotta tone of voice on linjassa tavoiteltavien mielikuvien kanssa on puhe mielenterveydestä pääosin arkikielistä ja tarvittaessa mielenterveyteen liittyvää ammattisanastoa avataan erikseen. Puheen sävy on välitöntä, lämmintä ja lukijaa puhuttelevaa, mutta samalla asiantuntevaa. Instagramissa hymiöitä voidaan käyttää tekstin lomassa sopivasti, jotta yleisilme pysyy helposti lähestyttävänä mutta asiantuntevana.

VISUAALISESSA ILMEESSÄ
Visuaalisuudessa tavoitellaan raikkautta, joka henkii laadukkuutta ja asiantuntevuutta. Kuvien värisävyjä ei muokata voimakkain filtterein, sillä aitous resonoi somessa tehokkaammin ja on linjassa raikkaan, laadukkaan yleisilmeen kanssa. Myös visuaalisuuden osalta kanavat pyritään pitämään keskenään yhtenäisinä, jotta brändi-ilme säilyy ehjänä.


Miten withHeltti erottuu?

 • INHIMILLISYYS: Suurin osa terapiapalveluita tarjoavista toimijoista esiintyy kasvottomina ja siksi melko kylminä/vaikeasti lähestyttävinä. withHeltti erottuu kilpailijoistaan lämpimyydellään, inhimillisyydellään ja läpinäkyvyydellään. Siis mielikuvilla, joita hyviin terapeutteihin liitetään.
 • ASIANTUNTEVUUS: Inhimillisyys ei kuitenkaan saa syödä mielikuvaa asiantuntevuudesta, jotta myös asiantuntevuuden mielikuva on mahdollisimman läpileikkaava. Uskottavuutta tuetaan asiantuntijoiden asiapitoisella sisällöllä (mm. faktapitoisilla ja kattavilla livelähetyksillä ja tieteellisillä artikkeleilla) sekä raikkaalla visuaalisuudella. Kuitenkin erottuakseen withHeltti tarvitsee myös rohkeutta ja freesiyttä.

Miten laadukkaasta ja asiantuntevasta
mielikuvasta huolehditaan?

Asiantuntijat äänessä: Korkea laatu varmistetaan ja siitä viestitään mm. sillä, että mielen hyvinvoinnista puhuvat withHeltissä mielen asiantuntijat. Erityisesti sisällöissä useiten näkyvien henkilöiden koulutustausta sekä erityisosaaminen tuodaan tilillä selkeästi esille.

Laadukas sisältö: Lisäksi laatua ja uskottavuutta mielen ammattilaisuudesta viestitään laadukkaalla sisällöllä kaikissa sisältömuodoissa. Erityisesti artikkeleilla ja liveillä vahvistetaan potentiaalisten uusien asiakkaiden mielikuvaa siitä, että withHeltin terapeutit hallitsevat mielen hyvinvoinnin eri teemoihin liittyviä laajoja kokonaisuuksia sekä niiden välisiä suhteita.

Läpinäkyvyys: Uskottavuutta viestitään myös läpinäkyvyydellä: tunnistetaan oman osaamisen rajat ja kerrotaan, jos esimerkiksi livessä saatuun kysymykseen vastaaminen vaatii lisää perehtymistä. (Tällaisiin kysymyksiin voi halutessaan palata myöhemmin esimerkiksi stoorissa tai reelin muodossa.)


Miltä asiakkaan polku tuntuu?

Esimerkkitarina lyhyesti:

 1. Tuleva asiakas päätyy withHeltin verkkosivuille hakukoneesta/somesta/tutun suosittelemana. Hän tutustuu tehtyyn mielenterveyssisältöön, jossa häntä kiinnostavista teemoista puhuvat asiantuntijat puhuvat kuin suoraan itselle. Terapiayritys saa kasvot, mikä herättää luottamusta.
  Onpa virkistävällä tavalla uudenlainen terapiatalo! Asioista uskalletaan puhua suoraan.
 2. Hän siirtyy lukemaan withHeltin terapiapalveluista ja kiinnostuu myös lyhytterapiasta, vaikka on ollut varma, että haluaa juuri psykoterapiaan. “Ehkä tää lyhytterapiakin vois olla vaihtoehto?”
 3. Seuraavaksi vuorossa on terapeutin valinta. Asiakas siirtyy tutustumaan terapeuttien profiileihin, joita saa haettua näppärästi mm. sijainnin ja terapeutin erityisosaamisen suhteen. Terapeuttien profiilit ovat kattavia ja osasta löytyy jopa video.

  Okei hän ei oo ehkä ihan mun tyyppiä, mut tää toinen vois olla! Ja onpa hän tehny hyvän artikkelin just tähän mun ongelmaan liittyen! Hän varmaan osaa auttaa mua. Ja tällä lyhyellä videolla hän vaikuttaa tosi lähestyttävältä ja lämpimältä. Mä meen hänelle.

 4. Ajanvaraus: Ajanvaraussivusto on selkeä ja sopiva aika löytyy helposti. Terapiapalvelua valitessa Heltti-sopimukset hämmentävät, mutta oikea palvelu löytyy pienen pähkäilyn jälkeen.
  “Ihanaa, ettei tarvinnu soittaa mihinkään, vaan pääsin netissä varaamaan ajan!”
 5. Terapia alkaa: Ensimmäisen terapia-ajan koittaessa tuntuu luontevalta, että withHeltti on kirjaimellisesti Heltin kyljessä ja toimii samoissa tiloissa. Helttilään on helppo löytää ja ovikelloa soittaessa mukava HelttiMummo tulee avaamaan oven ja toivottaa tervetulleeksi. Kahvi tai tee ei maistu, koska ensimmäinen terapiakerta jännittää. Onneksi kodinomainen odotustila rauhoittaa vähän oloa. Terapeutti kutsuu juuri ajallaan sisälle mukavasti jutustellen ja kaikki vaikuttaa hyvältä.

  (Vrt. pk-seudun ja Tampereen ulkopuolella Helttilöissä voi olla toisinaan vähän epäilyttävän kolkkoa, jos muita työntekijöitä on paikalla vähän/ei ollenkaan ja asiakkaat törmäävät toisiinsa harvoin “Miks täällä on niin hiljasta? Käyköhän kukaan muu täällä ja missä kaikki työntekijät on?”)

Saavutettavuuden huomiointi

KIELI: Heltin nettisivut ovat suomen lisäksi saatavilla ruotsiksi ja englanniksi, ja myös itse terapiaa tarjotaan useilla eri kielillä. withHeltin sisällöt on tuotettu mahdollisimman arkikielisesti ammattisanastoa jokseenkin välttäen (tai sitä sisällön lomassa avaten), jotta sisältö on kaikille mahdollisimman ymmärrettävää.

SIJAINTI: Helttilät sijaitsevat kaupunkien keskustojen tuntumassa hyvien kulkuyhteyksien päässä myös julkisilla. Parkkipaikkoja tosin saattaa olla hieman heikosti, eikä kaikkialla ole selkeää paikkaa, mihin asiakas voisi jättää pyöränsä.

ESTEETTÖMYYS: Tilat ovat pääosin melko helposti saavutettavia hissillisiä tiloja, joissa kulkemiseen saa aina pyydettäessä apua esimerkiksi HelttiMummolta. Toimitilaesittelyiden yhteydessä on tarkemmin tietoa esteettömyydestä.

Huom! Esteettömyystiedoista osa vielä puuttuu / voisi olla yksityiskohtaisempia esim. ovien avautuminen, kynnykset ja mahtuuko ovista pyörätuolilla + oheen tieto, että näissä voidaan tarvittaessa olla avuksi. Lisäksi etäterapioiden esteettömyys: mitä osaamista ja tekniikkaa vaatii? Oisko tästä tarpeellista tehdä videota? (ks. toimipisteet)

Vastuullisuuden huomiointi

YHTEISKUNTAVASTUU: withHeltin kaikille ilmaisella sisällöllä tavoitetaan myös monia heikommassa asemassa olevia, joilla ei mahdollisesti muutoin olisi pääsyä luotettavan ja arkikielellä ymmärrettävän mielenterveystiedon pariin. Lisäksi terapiaan hakeutumisen kynnystä madaltava työ (esim. terapiamyyttejä rikkovat reelit) madaltaa kynnystä avun hakemiseen myös julkisella puolella.

YHDENVERTAISUUS: Sekä withHeltin sisällöissä että varsinaisen terapian kontekstissa huomioidaan palvelujen yhdenvertaisempi saavutettavuus (ks. ylempää) ja ihmisten yhdenvertainen kohtaaminen. Myös withHeltin työtiimissä arvostetaan erilaisuutta, eikä syrjintää tai kiusaamista sallita. Meille on tärkeää, että sinä voit hyvin ja koet olosi kanssamme kaikin puolin mukavaksi ja turvalliseksi!

LÄPINÄKYVYYS: Kuten Heltissä ylipäätään, myös withHeltissä pyritään läpinäkyvään viestintään niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin suuntaan. Terapeuteille ajankohtaisista withHeltti-asioista viestitään mm. Slackin terapiakanavalla ja kuukausikirjeissä (?). Sisäinen viestintä sisältää mm. Mitä parhaillaan tehdään ja miksi? Mitä muutoksia ollaan tekemässä ja miksi? Säännöllisellä sisäisellä viestinnällä lisätään ennustettavuutta, jota Heltin suunnalta on toivottu.

Huom. Vastavuoroisempi viestintä terapeuttien kanssa yhdessä:
terapeuttien näkökulma ja mukaan ottaminen tärkeää!

 • Läpinäkyvä vuorovaikutus myös ei-valkkuroolissa olevien terapeuttien kanssa:
  Miten mahdollistetaan terapeuttien aidot vaikutusmahdollisuudet? Vähintään sen kuuleminen, minkä he kokevat tärkeäksi. (Tälle voisi olla jokin virallinen kanava, jossa halukkaat terapeutit voisivat kertoa anonyymisti toiveita/palautetta/näkemyksiä esim. ylipäätään Helttiin, työhyvinvointiin, asiakaskokemukseen, verkkosivuihin yms. liittyen. Terapeutit keskustelevat keskenään paljon, mutta meille taitaa kantautua vain murto-osa?)
 • Terapeuttien aktiivisempi kuuleminen/mukaan ottaminen itsessään arvokasta ja samalla mahdollisuus tukea terapeuttien tunnetta siitä, että heitä halutaan kuunnella ja heidän näkemyksensä ja tarpeensa ovat meille tärkeitä. Osallistaminen voisi vahvistaa myös ei-valkkuroolissa olevien terapeuttien tyytyväisyyttä, motivaatiota ja sitoutumista Helttiin. Ja vahvistaa kokemusta yhteenkuuluvuudesta (vs. erillisyys, irrallisuus withHeltistä) : withHeltti ollaan me kaikki yhdessä!