Ahdistustesti

withHeltti

Ahdistaa epämääräisesti, mutta ahdistuksen syy tuntuu hähmäiseltä. Tämän ahdistustestin avulla saat erilaisia näkökulmia siihen, mitä juuri sinun ahdistuksesi on syönyt sisäänsä.

Testin on rakentanut psykologian tohtori ja kouluttajapsykoterapeutti Katri Kanninen ja se on tarkoitettu vain itsearviointiin, eikä korvaa ammattilaisen tekemää arviota. Jos kärsit ahdistuksesta, suosittelemme lämpimästi hakemaan siihen apua.

Aloita tästä

Seuraavat kysymykset on suunniteltu auttamaan sinua sen tunnistamisessa, mitkä ahdistuksen tasot ovat sinulle tässä hetkessä merkityksellisimpiä ja minkälaiset tekijät vaikuttavat ahdistukseesi.

 1. Realiteettitaso:
  • Oletko kokenut viimeisen vuoden aikana merkittäviä elämänmuutoksia, menetyksiä, sairauksia tai muita haastavia tapahtumia?
  • Miten nämä tapahtumat vaikuttavat sinuun tällä hetkellä?
  • Onko sinulla tunne, että sinun pitäisi tehdä jotain näiden tapahtumien suhteen?
 2. Eksistentiaalinen ahdistus:
  • Mietitkö usein elämän tarkoitusta tai merkitystä?
  • Tuntuuko sinusta joskus, että elämäsi on tyhjää tai merkityksetöntä?
  • Koetko olevasi yksinäinen tai erillään muista ihmisistä?
  • Ahdistaako sinua kuoleman ajatus?
  • Pohditko usein omaa vapauttasi ja vastuutasi?
 3. Sisäinen kriitikko:
  • Millaisia asioita sisäinen kriitikkosi yleensä sanoo sinulle?
  • Millaisissa tilanteissa sisäinen kriitikkosi on aktiivisimmillaan?
  • Miten sisäinen kriitikkosi vaikuttaa mielialaasi ja käyttäytymiseesi?
 4. Tunteet ja emootiot:
  • Mitkä tunteet ovat sinulle vaikeimpia käsitellä?
  • Oliko lapsuudessasi tunteita, joita et saanut ilmaista?
  • Mitkä tunteet saivat olla esillä perheessäsi?
  • Millaisia tunteita toivoisit pystyväsi ilmaisemaan paremmin?
 5. Varhainen alku (suhde vanhempiin):
  • Millainen suhde sinulla oli vanhempiisi lapsena?
  • Koitko olosi turvalliseksi ja rakastetuksi?
  • Oliko sinulla tunne, että voit vaikuttaa vanhempiesi tunteisiin ja käyttäytymiseen?
  • Millaisia tunteita nämä varhaiset kokemukset herättävät sinussa nyt?
 6. Toistot nykyisissä ihmissuhteissa:
  • Huomaatko toistavasi samoja kuvioita nykyisissä ihmissuhteissasi, jotka muistuttavat lapsuuden kokemuksiasi?
  • Pelkäätkö läheistesi hylkäävän sinut?
  • Koetko, että sinun täytyy tehdä paljon töitä saadaksesi rakkautta ja hyväksyntää?

“Kun olet vastannut kysymyksiin, tarkastele vastauksiasi ja pohdi, mitkä ahdistuksen kerrokset tuntuvat sinulle merkityksellisimmiltä. “

Testin tulkinta

Kun olet vastannut kysymyksiin, tarkastele vastauksiasi ja pohdi, mitkä ahdistuksen kerrokset tuntuvat sinulle merkityksellisimmiltä. Mitkä tekijät näyttävät vaikuttavan ahdistukseesi eniten? Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin ahdistuksesi juuria ja löytämään sopivia keinoja sen käsittelyyn.

Mikäli kaipaat apua ahdistuksen käsittelyyn, kannattaa varata aika esimerkiksi lyhytterapiaan, jonne pääset helposti ilman lääkärin lähetettä etänä tai paikan päällä.

Poimi tästä vinkit

Mikä ahdistaa?

Tutustumalla oman ahdistuksesi taustalla oleviin tunnekokemuksiin, ajatuksiin ja elämänhistoriallisiin juuriin sen merkitykset tulevat ymmärrettävämmäksi.

Taustalta voi löytyä esimerkiksi seuraavia tasoja:

 • Sosiaalisen epäonnistumisen ja kasvojen menetyksen pelko

  Yksi ihmisen perustarpeista on hyväksytyksi tulemisen ja joukkoon kuulumisen tarve. Erilaiset ihmissuhdepulmat ovat siksi omiaan herättämään ahdistusta ja stressiä. Saatat suojautua näiltä välttelemällä sosiaalisia tilanteita, liiallisella itsetarkkailulla tai valmistautumisella tilanteisiin. Myös jälkikäteen tilanteiden märehtiminen saattaa tuottaa ahdistusta.
 • Tunne avuttomuudesta ja hallitsemattomuudesta

  Ahdistukseen liittyy tyypillisesti jonkinlainen avuttomuuden kokemus. Sen taustalla saattaa olla esimerkiksi, että lapsena on jäänyt yksin vaikeiden tunnekokemusten kanssa tai vastaavasti huolenpito on ollut ylisuojelevaa, jolloin omaa kyvykkyyttä ei ole päässyt kehittämään. Toisaalta myös elämän aikaiset tapahtumat ja traumat, jotka ovat ylittäneet psyykkisen sietokyvyn, voivat synnyttää syvää avuttomuuden ja turvattomuuden tunnetta.
 • Riittämättömyyden tunne ja sen paikkaaminen suorittamisella

  Ahdistuksen taustalta voi löytyä myös riittämättömyyden tunne, jota pyritään täyttämään suorittamisella ja ulkoisilla palautteilla. Suorittaminen saattaa helpottaa oloa hetkeksi, mutta saa ahdistuksen lisääntymään pitkällä aikavälillä palautumisen vähyyden ja omien tarpeiden ohittamisen myötä. Tämä kierre luo huomattavan uupumusriskin.

Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

Olen Katri Kanninen psykologian tohtori, kokenut psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (KAT) ja tietokirjailija.