4 narsismin tyyppiä

Katri Kanninen

Kuten ihmiset yleensäkin, myös narsistit ovat keskenään erilaisia. Narsismista voidaan kuitenkin jaotella muutamia erilaisia tyyppejä. Tiedätkö esimerkiksi, miten ilminarsisti ja piilonarsisti eroavat toisistaan? Ja minkälaisia narsisteja kohtaat todennäköisesti enemmän elokuvissa kuin oikeissa todellisen elämän ihmissuhteissa?

“Ilminarsisti”

Ylimielinen, yläpuolelle asettuva narsisti yliarvioi taitojaan, idealisoi ja/tai kadehtii korkeamman aseman omaavia ihmisiä, ja hän halveksii ketä tahansa jo kritisoi häntä, tai jonka hän uskoo olevan itseään alempana. Usein hän pyrkii korkeampaan statuksen joko rahan, materian, korkeamman älyn, vaatteiden, tai vaikkapa ulkonäön kohentamisen kautta. Monelle narsistille itsekeskeisyys, muiden jyrääminen ja itsekeskeinen käytös voi olla tavoiteltavaa ja jopa arvojen mukaista. Muunlainen toiminta voi näyttäytyä heikkona luuseriutena.

“Se, että näyttäytyy muille narsistina, ei tarkoita, että ihminen sisimmissään kokisi itsensä menestyksekkääksi ja  hyvinvoivaksi.”

Se, että näyttäytyy muille narsistina, ei tarkoita, että ihminen sisimmissään kokisi itsensä menestyksekkääksi ja  hyvinvoivaksi. Jonkin aikaa voi olla mahdollista pitää itselleen ja muille yllä mielikuvaa siitä, että elämä on ainoastaan mahtavaa ja upeaa, ja että voi itse määrätä miten minäkin päivänä voi…  Suhteessa perheenjäseniin narsisti voi olla omistautuva, kunhan asiat tapahtuvat hänen toiveidensa mukaisesti.

Narsisti voi sisimmissään kokea äärimmäistä tyhjyyttä, tai pelkoa tyhjyydestä ja pyrkii täyttämään tyhjyyttä viimeiseen asti ulkoisella tekemisellä. Kun tämä ei enää onnistu, narsistin riski masentua on suuri. Tyhjyyden paikka voi olla niin hirvittävän pelottava. Etenkin kun sen kaverina kulkee usein kyvyttömyys myötätuntoon niin itseä, kuin toisia kohtaan. Ajattele itse millaista olisi elämä ilman empatiaa?

“Piilonarsisti”

Piilonarsistia on nimensä mukaisesti paljon vaikeampi tunnistaa. Hän on elämänsä tarinassa uhri, jota elämä on kohdellut kaltoin. Hänen kertomuksessaan toistuu kerrasta toiseen:  “Teen mahtavia asioita, joita kukaan ei huomaa” tai “Olisin ollut tosi loistava —, mutta maailma ei valitettavasti juuri silloin ollut valmis…”. Syy epäonnistumiseen löytyy herkästi muualta ja muista. Hän on yliherkkä kritiikille ja voi olla vihassaan kostonhimoinen ja katkera. Hän voi mielessään pyöritellä toistuvasti väärinkohdelluksi tulemisen kertomuksia. Uhriutuminen voi myös kääntyä pidemmän päälle masennukseksi.

“Välillä oma itse voi näyttäytyä muita parempana, mutta enimmäkseen halveksunta ja yläpuolelle asettumisen asenne näkyy suhteessa omaan itseen.”

Piilonarsisti voi olla myös toisessa mielessä. Terapiamaailmassa puhutaan ohutnahkaisesta narsistista. Sisäiset rakenteet, idealisointi ja halveksunta ovat samat narsismityypistä riippumatta, mutta piilonarsismissa tuhoava katse kääntyy kohti itseä. Välillä oma itse voi näyttäytyä muita parempana, mutta enimmäkseen halveksunta ja yläpuolelle asettumisen asenne näkyy suhteessa omaan itseen.

“Minä itse” näyttäytyy sisäisen arvostelijan katseen alla alati kelpaamattomana, halveksuttavan heikkona ja mitäänsanomattomana. Ahdistus on alati läsnä. Mielen täyttää sisällöt omasta riittämättömyydestä, minkä ympärillä kaikki ihmissuhteet pyörivät. Vain harvoina hetkinä, jos silloinkaan, voi tuntea olevansa riittävän hyvä, riittävän OK.

“Yhteiskunnallinen (communal) narsisti”

Samalla lailla kun piilonarsistin kohdalla useammat eivät välttämättä ole kuulleet maailmanpelastajanarsisteista. ”Katso, miten mahtavia asioita minä teen! Kuuntele, miten paljon minä annan muille, mikä hyväntekijä olen”. 

“Narsistin kohdalla on kyse äärimmäisestä itsekeskeisyydestä ja kapeutuneista keinoista, minkä kautta hän saa ihmisenä kokea meille kaikille ihmisille tärkeää kokemusta arvostuksesta ja ihailusta. “

Hän kokee olevansa muita parempi nimenomaan hyväntekemisen kautta. Kunhan sen tapahtuu muiden katseiden alla ja hän saa sitä kautta muiden arvostusta ja ihailua. (Ja tämähän ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikki hyväntekijät ovat narsisteja.)

Narsistin kohdalla on kyse äärimmäisestä itsekeskeisyydestä ja kapeutuneista keinoista, minkä kautta saa ihmisenä kokea meille kaikille ihmisille tärkeää kokemusta saada arvostusta ja ihailua. Normaalisti ihmisen itsetunto ei ole yhden asian varassa ja hän nauttii yhtä lailla muiden ihmisten saavutuksista eikä muiden ihmisten hyvät teot ole häneltä itseltään pois.

“Pahaa tahtova narsisti”

Tällaisia narsisteja saatat kohdata enemmän filmeissä kuin oikeassa todellisuudessa. Ulkoisen menestyksen jahtaaminen tapahtuu hinnalla millä hyvänsä. Esteet voi ilman syyllisyyttä, häikäilemättömästi raivata tieltään.

Hän voi pettää muita, varastaa ja valehdella ja olla tarkoituksellisesti pahanilkinen näkemättä siinä mitään pahaa. Päinvastoin, kovuus ja häikäilemättömyys voivat hänelle olla miltei hyveitä. Hän on valmis hylkäämään ihmissuhteet, jossa asiat eivät suju hänen mukaansa.

ota tästä artikkelista mukaasi

Miten eri tavoilla narsismi voi ilmetä?

Usein luullaan, että narsismi ilmenee aina melko identtisesti, vaikka sisäiset rakenteet, idealisointi ja halveksunta toistuvatkin narsismityypistä riippumatta. Tästä huolimatta erilaisia narsisteja voidaan tyypitellä esimerkiksi seuraavasti:

 1. Ilminarsisti”
  Ilminarsistilla tarkoitetaan melko ilmeistä narsistia, joka asettaa itsensä muiden yläpuolelle, yliarvioi taitojaan ja/tai kadehtii korkeamman aseman omaavia ihmisiä.

  Lisäksi hän halveksii niitä, jotka häntä kritisoivat tai jotka hän näkee itsensä alapuolella. Tyypillisesti hän pyrkii korkeampaan statuksen joko rahan, materian, korkeamman älyn, vaatteiden tai esimerkiksi ulkonäkönsä kohentamisen kautta.

 2. “Piilonarsisti”
  Piilonarsistin tunnistaminen on usein paljon vaikeampaa. Hänen elämänsä tarinaa tiivistää se, että hän kokee itsensä uhrina, jota elämä on kohdellut kaltoin. Hänen tarinassaan toistuu ajatus siitä, että “teen mahtavia asioita, joita kukaan ei huomaa” tai “olisin ollut tosi loistava —, mutta maailma ei valitettavasti juuri silloin ollut valmis…”

  Toisaalta piilonarsisti voi olla myös toisella tavalla, jota terapiamaailmassa kuvataan ohutnahkaiseksi narsistiksi. Sisäiset rakenteet, idealisointi ja halveksunta ovat samat narsismityypistä riippumatta, mutta piilonarsismissa tuhoava katse kääntyykin kohti itseä.

 3. “Yhteiskunnallinen narsisti”
  Niin kutsuttu yhteiskunnallinen narsisti kokee olevansa muita parempi juurikin hyväntekemisen kautta: kunhan se tapahtuu muiden katseiden alla ja hän saa sitä kautta muiden arvostusta ja ihailua. Tätä ei pidä kuitenkaan sekoittaa tavalliseen hyväntahtoisuuteen ja hyväntekemiseen, jotka eivät linkity narsismiin.

 4. Pahaa tahtova narsisti”
  Tämä narsistityyppi ei liene niin yleinen, mitä usein saatetaan luulla. Pahaa tahtova narsisti jahtaa menestystään hinnalla millä hyvänsä, jolloin hän saattaa pettää muita, varastaa ja valehdella ja olla tarkoituksellisesti pahansuopa näkemättä siinä itse mitään pahaa. Päinvastoin, kovuus ja häikäilemättömyys voivat hänelle olla miltei hyveitä.

Haastaviin ihmissuhteisiin voit hakea tukea esimerkiksi lyhytterapiasta, joka on monesti nopein keino saada apua kuormittavaan tilanteeseen. Vastaavasti pidemmän psykoterapian tarkoitus on tukea silloin, kun olet voinut jo pidempään huonosti ja arjessa ja ihmissuhteissa takkuaa oikein urakalla.


Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

Olen Katri Kanninen, psykologian tohtori, psykoterapeutti (KAT), kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija.