Kuka olen?

Olen työskennellyt psykologina ja psykoterapeuttina, psykoterapiatutkijana sekä kouluttajana niin Pohjois-Amerikassa kuin Suomessakin yli kymmenen vuotta. Erityisesti olen perehtynyt Suomessa verraten uusiin, tunnekeskeisen psykoterapian menetelmiin.

Tunnekeskeinen psykoterapia keskittyy nimensä mukaisesti siihen, mitä tärkeää tietoa tunteemme meille kertovat; sekä miten tiedostaa, hyväksyä ja hyödyntää tunteitamme tehokkaammin. Tämä auttaa psyykkisistä ongelmista, kuten masennuksesta tai ahdistuksesta, toipumisessa – mutta myös ihmissuhteiden parantamisessa, selviämisessä työelämän koukeroissa ja omannäköisen elämän löytämisessä.

Tunnekeskeinen psykoterapia voi sopia Sinulle, mikäli koet jämähtäneesi tiettyihin tunteisiin, kuten alakuloon, itsekriittisyyteen tai huoliin. Niin myös, mikäli koet vältteleväsi tunteitasi tai olevan hankala saada niihin kosketusta.

Koulutukseni: Olen Apulaisprofessori, erikoispsykologi, psykoterapeutti ja psykoterapiatutkija. Kliinikko-minäni taustalla on myös tutkija-minäni. Tämä näkyy valmiudessani tarkastella asioita joustavasti eri näkökulmista; yhdistän myös työskentelyyni vaikutteita muista tutkimistani terapiakoulukunnista (mm. psykodynaamiset, kognitiiviset ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat).

Lisätietoa työtavastani:

Työotteeni on empaattinen, utelias ja tilaa-antava, mutta myös aktiivinen. Säädän työskentelyni kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Aktiivisen työotteen takia tunnekeskeisellä psykoterapialla saadaan vaikuttavia tuloksia usein jo 20-40 kerran työskentelyllä. Tunnekeskeisen psykoterapian hyödyistä on lukuisia korkeatasoisia tutkimuksia.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Tapaan mielelläni kanssasi, jotta voimme arvioida sopiiko tunnekeskeinen psykoterapia juuri Sinun tilanteeseesi.

Palveluitani:

  • Lyhytterapia
  • Psykoterapia

”Tunnekeskeinen psykoterapia voi sopia Sinulle, mikäli koet jämähtäneesi tiettyihin tunteisiin, kuten alakuloon, itsekriittisyyteen tai huoliin.

Niin myös, mikäli koet vältteleväsi tunteitasi tai olevan hankala saada niihin kosketusta.”

Erkki