Apu-otsikko

Kohderyhmät sekä missä ja miten heidät tavoitetaan?

Kenelle teemme sisältöä?

withHeltin sisällöistä voi hyötyä lähes kuka tahansa, joka ymmärtää suomea tai ruotsia ja jolla on esimerkiksi puhelimen tai tietokoneen kautta pääsy withHeltin Instagramiin tai verkkosivuille.

Liiketoiminnan kannalta keskeisimmäksi kohderyhmäksi on valittu Suomessa asuvat aikuiset, sillä he ovat withHeltille potentiaalisimpia uusia terapia-asiakkaita.

[Vaatiiko lisää tarkennusta, jotta sisältöä osataan tehdä osuvammin juuri oikealle kohderyhmälle?]


Missä tavoitamme heidät?

Hakukoneissa
Terapiasta kiinnostuneita Suomessa asuvia aikuisia tavoitamme mm. hakukoneissa, joissa withHeltin sisältöjä pyritään nostamaan sekä maksetun mainonnan että orgaanisen sisällöntuotannon avulla hakukoneoptimointi huomioiden. Hakukoneista ihmisiä pyritään ohjaamaan withHeltin verkkosivuille.

Sosiaalisessa mediassa
Instagramissa tavoitamme withHeltin tilillä kuukausittain yli 100 000 suomalaista. Koska monet potentiaaliset asiakkaamme viettävät aikaa juuri Instagramissa, on kanava myös withHeltin pääkanava somessa. Valintaamme perustelee myös molemminpuolisen vuorovaikutuksen helppous kohderyhmän kanssa, mikä mahdollistaa luottamuksellisen suhteen rakentamista.

Artikkelit, Youtube-videot ja livet (esim. podcast-muodossa) ovat sisältömuodoiltaan pidempikestoisia ja kulloiseenkin aiheeseen syvemmälle meneviä, mikä mahdollistaa myös potentiaalisten tulevien asiakkaiden sitouttamista. Livelähetykset mahdollistavat myös reaaliaikaisen vuorovaikutuksen katsojien kanssa, jolloin katsojia kyetään huomioimaan yksilöllisemmin.


Mihin pyrimme heitä ohjaamaan?

Verkkosivuille
Verkkosivuilla potentiaalinen uusi asiakas pääsee tutustumaan terapeuttien profiileihin sekä varaamaan ajan terapiaan. Lisäksi sivuille on koottu withHeltin sisältökirjasto, joka kokoaa yhteen withHeltin sisällöt eri kanavista: Instagramista, Youtubesta, blogista ja Spotifysta.

Liiketoiminnan näkökulmasta kootun sisällön tavoitteena on mm. vakuuttaa potentiaaliset uudet asiakkaat withHeltin luotettavuudesta terapian tarjoajana sekä tuoda asiakkaita ja terapeutteja yhteen. Lyhyen (mikro-) sisällön tavoite on toimia sisäänheittotuotteena ja pidemmän (makro-) sisällön tavoitteena on sitouttaa ja rakentaa luottamusta meidän ja potentiaalisten asiakkaiden välille. Tämä vahvistuu tyypillisesti etenkin livelähetyksissä, joissa katsojien henkilökohtaisiin kysymyksiin vastataan reaaliajassa ja laajojakin mielen teemoja käydään läpi vakuuttavan laaja-alaisesti yhdessä katsojien kanssa.

Tällä kaikella pyrimme lisäämään withHeltin terapeuttien ensiajanvarausten määrää.