Kuka olen?

Psykoterapiatyössä minua kiinnostaa ymmärtää yksilön tapoja ajatella, tuntea, ja olla suhteessa niin itseen kuin muihin ihmisiin, ja yhdessä tutkimisen kautta lisätä asiakkaan ymmärrystä siitä, miten nämä tavat ovat muodostuneet, ja miten ne voivat nykyhetkessä aiheuttaa asiakkaan kannalta ei-toivottuja seurauksia. Yhdessä tutkiminen ja oivaltaminen niin nykyhetken kuin menneen valossa tarjoaa myös mahdollisuuden toisin kokemiseen ja toimimiseen, muutokseen.

Psykoterapeuttina uskon yhteistyösuhteen tärkeyteen, yhdessä tutkimiseen, aktiivisuuteen ja empatiaan, mutta toisaalta myös siihen, että huolella valitut ja käytetyt menetelmät ja tavoitteellisuus työskentelyssä edistävät asiakkaan eteenpäin pääsyä hankalista kokemuksista tai oireista.

Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Ahdistus- ja masennusoireilu, uupumus, tunnesäätely, impulssikontrollin ongelmat.

Palvelut ja hinnat:

  • Kela-terapia – 120 € / 45 min
  • Lyhytterapia – 120 € / 45 min
  • Psykoterapia – 120 € / 45 min

Lisätietoa työtavoista

Työskentelytapani nojaa pitkälti kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan ja asiakkaan tilanteen hahmottamiseen hankalien vastavuoroisten asetelmien ja suojaavien toimintatapojen kautta, mutta jossain määrin myös muita kognitiivisen psykoterapian menetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan integroiden.

Koulutus ja kokemus

Koulutukseni: Olen koulutukseltani psykologian maisteri, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, sekä oikeuspsykologi.

Keskeisin työkokemukseni: Olen aiemmin työskennellyt vuodesta 2004 alkaen oikeuspsykologian sovellusalalla aikuisten parissa, keskeisinä teemoina mm. impulssikontrollin ongelmat, tunnesäätely, persoonallisuusproblematiikka, sekä ahdistus- ja masennusoireilu. Viime vuosina työssäni psykoterapeuttina yksityisellä sektorilla ovat painottuneet työssäjaksamisen haasteet, uupumuksen ja vaativuuden teemat, sekä ahdistus- ja masennusoireilu.