Kuka olen?

Olen lämminhenkinen ja aitoon vuorovaikutukseen pyrkivä psykoterapeuttiopiskelija. Pitkä työkokemus työterveyshuollosta ja työelämän muutoksista sai minut lähtemään opiskelemaan. Työelämässä psykososiaaliset kuormitustekijät ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja työelämän haasteet ovat arkipäivää monessa organisaatiossa. Opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen psykoterapian muoto. Siinä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Näillä eväillä minulla vahva halu auttaa juuri Sinua.

Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Minun vastaanotolleni voi hakeutua tällä hetkellä kaikki aikuiset (18- ikävuodesta eteenpäin) itse maksavat asiakkaat. Erilaiset uupumiseen, ahdistukseen, masennukseen tai itsetuntoon liittyvät pulmat voisivat olla esimerkiksi työskentelymme perusta. Lisäksi autan Sinua mielelläni mikäli sinulla on erilaisia muutostoiveita omaan elämääsi tai elintapoihin liittyen.

Palvelut ja hinnat:

  • Koulutuspyskoterapia – 59 € / h

Koulutuspsykoterapia on psykoterapiakoulutuksessa olevan terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamaa hoitoa. Psykoterapiakoulutuksessa olevan ammattilaisen antamaan hoitoon ei voi saada esim. Kelan tukea.

Lisätietoa työtavoista

Minun työskentelytapani on voimavaralähtöinen ja valmennuksellinen. Työskentelytavoissani korostuu asiakkaan aktiivinen kuunteleminen sekä asiakkaan auttaminen tunnistamaan omia tarpeita, joiden pohjalta suunnitellaan yhteistyötä. Tapaamisten välille sovimme usein myös harjoituksia, jotka palvelevat oivalluksia ja uusien toimintatapojen sulautumista osaksi arkea.

Koulutus ja kokemus

Koulutukseni: Opiskelen tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi. Olen pohjakoulutukseltani terveydenhoitaja ja elämän varrella olen vahvistanut osaamista erilaisilla mielenkiintoisilla koulutuksilla, kuten terveystieteiden maisteriopinnot, joissa suuntauduin johtamiseen. Työterveyshoitajan ja työhyvinvointipäällikön koulutukset ovat vahvistaneet työterveyshuollon osaamista.

Keskeisin työkokemukseni: Minulla on terveydenhuollosta pitkä kokemus ja työterveyshuollossa olen työskennellyt noin 20 vuotta erilaisissa tehtävissä.