Kuka olen?

Psykoterapeuttina olen lämmin, läsnäoleva ja hyväksyvä. Koen, että hyväksi ja turvalliseksi koettu yhteistyösuhde on tärkeä työskentelyn perusta. Vastaanotolla olen kuunteleva ja tilaa antava, ja samalla sopivan aktiivisesti tärkeiden asioiden äärelle pääsemiseen ohjaava. Pyrin auttamaan asiakasta havainnoimaan ja ymmärtämään paremmin omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä tunnistamaan vahvuuksiaan ja hyvinvointinsa kannalta tärkeitä muutoskohtia.

Olen työssäni psykoterapeuttina huomannut, että monilla meistä on taipumusta suhtautua itseemme turhan kriittisesti tai vaativasti, ja pidän erityisen tärkeänä sitä, että työskentelymme myötä asiakkaalle mahdollistuu aiempaa hyväksyvämpi ja myötätuntoisempi suhde itseen. Lisäksi koen tärkeänä vahvistaa toiveikkuutta ja kokemusta vaikutusmahdollisuuksista omaan elämään.

Koulutukseni: Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti. Psykoterapiasuuntaukseni on kognitiivis-integratiivinen, ja yhdistelen työotteessani työtapoja ja menetelmiä lisäksi esimerkiksi skeematerapiasta, myötätuntosuuntaisesta terapiasta ja hyväksymis- ja omistautumisterapiasta.

Lisätietoa työtavastani

Työtapojen valinnassa otan aina huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllisyyden. Työskentelen yli 18-vuotiaiden nuorten ja aikuisten kanssa.

”Vastaanotolla olen kuunteleva ja tilaa antava, ja samalla sopivan aktiivisesti tärkeiden asioiden äärelle pääsemiseen ohjaava.”

Johanna