Kuka olen?

Terapeuttina työskentelyotteeni on läsnäolevan empaattinen, rauhallinen ja sinua tukeva. Uskon kuulluksi ja nähdyksi tulemisen parantavaan voimaan. Yhdessä elämääsi pohtimalla ja tutkiskelemalla pyrimme löytämään uusia näkökulmia ja voimavaroja, jotka auttavat sinua tielläsi eteenpäin. Olet lämpimästi tervetullut juttelemaan kanssani matalalla kynnyksellä.

Työskentelen suomen ja englannin kielellä. Toteutan tapaamiset etänä tietosuojatulla videopuheluyhteydellä.

Lisätietoa työtavastani:

Tutkimme ja jäsennämme yhdessä tilannettasi ja määrittelemme tavoitteen, mitä kohden haluaisit edetä. Työskentelemme erityisesti tämän hetken haasteidesi kanssa. Rakennamme samalla ymmärrystä siitä, miten menneisyyden tapahtumat ovat saattaneet vaikuttaa siihen, mitä koet ja tunnet tässä hetkessä. Usein esimerkiksi lapsuuden ja nuoruuden kokemukset vaikuttavat siihen millaisia ajattelu– ja toimintamalleja olemme joutuneet käyttämään selviytyäksemme vaikeissa tilanteissa. Nykyhetkessä nuo aiemmin elintärkeät sopeutumisen keinot saattavat elämäntilanteen muututtua näyttäytyäkin jollakin lailla arkea tai ihmissuhteita haittaavina. Kartoitamme lisäksi voimavarojasi ja keinoja, joilla voisit kestävällä tavalla päästä kohti tulevaa. Lisääntynyt itseymmärrys sekä pehmeämpi ja sallivampi suhtautuminen itseen voisivat olla esimerkkejä terapiassa opituista uusista keinoista matkallasi eteenpäin.

Keskustelun lisäksi voimme halutessasi käyttää tapaamisissa erilaisia mielikuva- ja mindfulness-harjoituksia ja kehollisia menetelmiä. Voimme lisäksi sopia erilaisia pohdintatehtäviä ja harjoituksia tapaamisten välille.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Erityisen tuttuja minulle ovat työelämän haasteet, uupumus ja psyykkinen pahoinvointi sekä erilaiset elämänkriisit ja taitekohdat, kuten esimerkiksi äkilliseen tai pitkäaikaiseen sairastumiseen liittyvä henkisen tuen tarve.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: Työterveyshuollon erikoislääkäri. Lisäksi seuraavat lisäkoulutukset:

  • Kognitiivis-analyyttinen lyhytterapeutti
  • Mindful Self-Compassion koulutus
  • Taitava tunnemieli- ohjaajakoulutus
  • Koulutuksia mielentämisestä ja keho-mieli yhteydestä

Lisäksi olen perehtynyt tietoisen läsnäolon, itsemyötätunnon ja itsekritiikin teemoihin. Temperamenttipiirre erityisherkkyys ja keholliset menetelmät terapian tukena ovat myös lähellä sydäntäni.

Keskeisin työkokemukseni: Olen työskennellyt pitkään lääkärinä erilaisissa terveydenhuollon tehtävissä, pääosin työterveys- ja kuntoutuslääkärin työssä, kohdaten runsaasti työelämän haasteiden ja äkillisten elämänmuutosten tai pitkään jatkuneen vaikean elämäntilanteen kanssa kamppailleita ihmisiä. Koko urani ajan olen ollut kiinnostunut mielenterveyteen liittyvistä asioista ja yksi suurista haaveistani onkin toteutunut kun olen päässyt tekemään lyhytterapeuttista työtä.

Palveluitani:

  • Lyhytterapia

”Pystyin ja halusin kertoa sinulle asioita, joista en ole aikaisemmin saanut hyvin kerrottua kenellekään, tällä kertaa jokin oli eri tavalla.”

Asiakas

”Olet ollut läsnä ja aidosti kiinnostunut minusta, ja olen saanut olla rauhallisessa seurassasi turvallisesti oma itseni.”

Asiakas