Kuka olen?

Tarjoan psykologina terapeuttista keskustelutukea monenlaisiin mielen haasteisiin ja mieltä kuormittaviin elämäntilanteisiin liittyen.

Työskentelyotteeni on läsnäoleva, empaattinen, asiakaslähtöinen ja aktiivinen. Uskon kuulluksi ja nähdyksi tulemisen voimaan, ja siihen, että yhdessä asioita pohtien ja purkaen on mahdollista löytää uusia näkökulmia sekä tunteiden ja ajatusten säätelykeinoja, joiden avulla kriisissä on mahdollista päästä eteenpäin.

Työskentelen kaiken ikäisten ihmisten kanssa. Tervetuloa vastaanotolleni!

Lisätietoa työtavastani:

Työskentelyn tavoitteena on voimavarojen ja itsetuntemuksen lisääntyminen, haitallisten ajattelu- ja toimintamallien väheneminen, lempeän hyväksymisen lisääntyminen niillä osa-alueilla, joita ei voi muuttaa ja muutostyöskentely niillä osa-alueilla, joilla se on mahdollista. Pidän tärkeänä kehon ja mielen välisen yhteyden huomioimista. Vaikuttamalla kehoon esim. hengitys- ja rentoutusharjoituksilla, voimme myös vaikuttaa mieleen ja näitä harjoituksia ohjaan tarvittaessa. Voin käyttää työskentelyssäni myös valokuvia, mikäli esim.valokuvien terapeuttinen käyttö tuntuu sinusta keskustelun rinnalla mielekkäältä.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Vahvinta osaamisaluettani ovat vakavaan sairastumiseen liittyvät elämänkriisit. Tuttuja ovat sairastumiseen ja vaativiin hoitoihin liittyvät moninaiset tunteet ja arjen haasteet, muuttuneeseen elämäntilanteeseen, kuolemanpelkoon, menetyksiin sekä suruun liittyvät teemat. Vakava sairastuminen koskettaa myös vahvasti sairastuneen läheisiä, jotka ovat myös vastaanotolleni tervetulleita. Muita kiinnostuksen kohteitani ovat mm. uupumus, unettomuus, masentunut ja ahdistunut mieliala sekä erilaiset pelko- ja jännitysoireet.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: Psykologina hyödynnän työskentelyssäni monenlaisia terapeuttisia lähestymistapoja ja viitekehyksiä, joista yhtenä lyhytterapeuttista työotetta. Vuosien varrella olen kouluttautunut voimauttavan valokuvan käyttöön sekä valokuvaterapian menetelmäohjaajaksi. Olen myös jooga- ja rentoutusohjaaja. Lisäksi olen perehtynyt tietoisen läsnäolon sekä itsemyötätunnon teemoihin.

Keskeisin työkokemukseni: Psykologina olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa HUS:ssa syöpään sairastuneiden lasten, nuorten sekä aikuisten parissa lähes kaksikymmentä vuotta.

Palveluitani:

  • Lyhytterapia

”Työskentelyn tavoitteena on voimavarojen ja itsetuntemuksen lisääntyminen, haitallisten ajattelu- ja toimintamallien väheneminen, lempeän hyväksymisen lisääntyminen niillä osa-alueilla, joita ei voi muuttaa ja muutostyöskentely niillä osa-alueilla, joilla se on mahdollista. ”

Jaana