Kuka olen?

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja olen suorittanut ylemmän erityistason kognitiivisen psykoterapeutin tutkinnon. Olen vuorovaikutuksessa avoin, aktiivinen, empaattinen sekä itsehavainnointiin kannustava. Kiinnostukseni kognitiivista psykoterapiaa kohtaan heräsi jo varhain psykologian maisteriopintojen aikana. Kognitiivisessa psykoterapiassa minua on viehättänyt aina psykoterapeutin aktiivinen rooli, jossa asiakasta kannustetaan aktiiviseen tutkivaan yhteistyösuhteeseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoa työtavastani:

Vuorovaikutuksessa olen aktiivinen ja pidän luottamuksellista suhdetta työskentelyn tärkeimpänä kulmakivenä. Kognitiiviselle psykoterapialle ominaisesti pyrin vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa aina tasavertaiseen ja tutkivaan yhteistyösuhteeseen. Sovellan varsin luovasti erilaisia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Kotitehtäviä voidaan käyttää osana työskentelyä, mikäli ne sopivat asetettuihin tavoitteisiin. Pyrin auttamaan asiakkaita oivaltamaan sekä ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään. Tämän pohjalta pyrimme löytämään uusia keinoja käyttäytymisen muuttamiseen myös käytännön arkisessa elämässä. Psykoterapiassa pyrin aina tutkimaan ongelmallisia kokemuksia arkielämän konkreettisissa tilanteissa.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi: Uupumus, masennus, ahdistuneisuushäiriöt, elämänkriisit, työssä jaksamisen haasteet.

Koulutukseni ja kokemukseni

Koulutukseni: Psykologian maisteri, ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeutti

Keskeisin työkokemukseni: Olen työskennellyt pitkään nuorten sekä perheiden kanssa ja toiminut osana erilaisia verkostoja. Päätoimisena kognitiivisena psykoterapeuttina olen tuottanut suuren määrän pitkiä sekä lyhyempiä psykoterapiajaksoja. Työkokemusta on karttunut eniten masennuksen sekä ahdistuneisuushäiriöiden hoidosta. Erityinen mielenkiinnon kohde on ollut pakko-oireisen häiriön hoidossa. Työskentelyäni ohjaa vahvasti integratiivinen ajattelu, vaikka omaa sydäntä lähinnä onkin tunnekeskeinen kognitiivinen psykoterapia.

Palveluitani:

  • Konsultaatio
  • Lyhytterapia
  • Mielenhuolto
  • Nuorten terapia
  • Psykoterapia

”Sovellan varsin luovasti erilaisia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi.”

Elli-Maija