Vem är jag?

Jag är en psykoterapeut med inriktning på familjeterapi. Jag har en lång erfarenhet av att arbeta terapeutiskt både med par och familjer samt i grupp och individuellt. Jag har arbetat med både ungdomar och vuxna. Till mitt spetskunnande hör frågor som rör beroende och skadligt bruk, både då det gäller individ med eget beroende och ur ett anhörigperspektiv. Hos mig kan vi bearbeta sår från ursprungsfamiljen eller söka lösningar på låsta situationer i den nuvarande familjen. Till mig kan du komma för individuell, målinriktad terapi eller tillsammans med någon familjemedlem. Vi kan träffas på mottagning eller via videosamtal. Jag arbetar på svenska och engelska.

Orsaker till att kontakta mig: Till mig kan du komma om du upplever att din mående färgas av stress, känslor av ångest eller depression. Tillsammans med mig kan du fundera på relationer som är utmanande eller låsta. Du kan även komma för att bearbeta upplevelser från din barndoms-familj och uppväxt. Är du orolig för ditt eget eller en anhörigs rusmedelsanvändning eller spelande kan du komma och fundera på detta tillsamman med mig. Jag tar emot för FPA-terapi.

Tjänster och priser:

  • Arbetsledning
  • Familjeterapi – 180 € / 90 min
  • FPA-terapi För tillfället inga lediga FPA-tider
  • Krismöte eller konsultation – 180 € / 60 min
  • Parterapi – 180 € / 90 min
  • Psykoterapi – 110 € / 45 min

Mer information om sätt at arbeta

Jag arbetar tillsammans med både ungdomar och vuxna, både individuellt, i par samt i hela familjekonstellationer. Mina arbetsverktyg varierar beroende på vilken problematik det gäller och mot vilket mål vi strävar. Utgångspunkten är alltid individens eller familjens behov.

Varje människa är expert på det egna livet och för att jag ska kunna vara till hjälp behöver jag först förstå det som den andra människan förstår. Därifrån kan vi börja arbeta tillsammans för att hitta vägen framåt.

Min expertis är relationer och min utgångspunkt är från genogram (familjeträd) och livslinje. Jag ser ofta problem som relationella istället för individuella. Spännande nog så är ofta även lösningen relationell istället för individuell. Familjeterapin är verksam både då det gäller problematik i nuvarande relationer och relationer som vi har haft tidigare i livet.

Som familjeteraput jobbar jag alltid tre generationer bakåt och tar i beaktande ursprungs-familjens påverkan på de hanteringsstrategier som individen fått med sig därifrån. Detta betyder att ett familjepsykoterapeutiskt angreppssätt är verksamt även i individuell terapi.

Mitt spetskunnande är anhörigproblematik och frågor som rör skadligt bruk och beroende.

Utbildning och erfarenhet

Min utbildning: Jag är utbildad Närvårdare och Socionom (YH) med tilläggsutbildning inom beroendefrågor. Jag har genomfört fördjupade studier i psykiatri och är legitimerad psykoterapeut inom familjeterapi (Valvira). Just nu skriver jag även min magisteravhandling och siktar på att bli politcies magister inom socialpolitik. Jag är utbildad YAM-instruktör och Childrens program-ledare.

Erfarenhet: Jag har fortbildat mig inom det systemiska angreppssättet inom socialvården och verksam i samarbete med barnskydd inom välfärdsområdet. Jag har ofta föreläsningsuppdrag både för vuxna och ungdomar inom frågor som rör beroende, familjen samt drogförebyggande arbete.

Jag har tidigare arbetat som socialterapeut på behandlingshem (10 år) och som utbildare inom andra stadiets- samt vuxenutbildningen (3 år). Jag har varit verksam inom beroendevårdens och psykiatrins öppenvård där jag arbetat tillsammans med både ungdomar, vuxna, par- och familjer. Jag har även varit verksam som familjeterapeut i en psykosocial enhets familjeteam (6 år). De senaste tre åren har jag varit med och utvecklat manualbaserade kamratstöds-grupper för barn och unga som lever i familjer med beroende och/eller psykisk ohälsa.

Återkoppling

“Jag är imponerad av Anettes sätt att arbeta. Hon har lätt att få en djup kontakt med sina klienter, jon är varm och empatisk, samtidigt som hon lyfter fram även smärtsamma saker – alltid med vördnad och respekt för sina klienter”

Kollega

“Anette är närvarande, varm och genuin i mötet med människor i alla åldrar. Hon har förmågan att intuitivt, ödmjukt och professionellt uppmärksamma människor som hon möter och börja just där. Hennes äkthet och känsla för humot har uppskattats av många. Som kollega har hon på många sätt varit ett stöd och en glädjekälla”

Kollega