suomeksi

Vem är jag?

Befinner du dig i en livskris? Har du som förälder svårt att nå ditt tonåriga barn? Kanske du som ung vuxen genomgår en svår period i ditt liv? Eller vill du få redskap för att ändra på ett visst beteende?

Närvaro är ett ledord i mitt arbete, du skall få känna dig hörd och sedd. Jag har lätt att skapa kontakt med människor i alla livsskeden. Tillsammans kartlägger vi utmaningarna, sätter upp mål och påbörjar sedan förändringsprocesser med hjälp av korttidsterapeutiska inslag.

Mer information om mitt sätt at arbeta:

Som psykolog är mina viktigaste verktyg aktivt lyssnande, öppenhet, energisk växelverkan och analytisk reflektion. Mitt arbetssätt präglas av ett aktivt och jämbördigt tankeutbyte. Jag hjälper dig att sätta ord på tankar och känslor som känns svåra. Vi använder oss också av korttidsterapeutiska verktyg som kan inkludera övningar, visualiserande och skrivande processer.

Orsaker till att kontakta mig: Jag har arbetat med barn, ungdomar samt vuxna i olika sammanhang. Mina specialområden är familjerelationer, föräldraskapsfrågor, beteendeproblematik, depression, ångest, utagerande unga män, svag självkänsla, stress och social fobi. Jag arbetar på svenska, finska och engelska, med vuxna och ungdomar från 16 år uppåt.

Min utbildning och erfarenhet

Min utbildning:

 • Psykoterapiutbildning (KKT), Tammerfors universitet (2021 – )
 • Utbildning i korttidsterapeutiskt arbetsätt, Shortum (2018-2019)
 • ICF Coaching (2017)

Erfarenhet:

 • Familjerådgivning psykolog, Karviainen peruskuntayhtymä (2021 – )
 • Psykolog, Nuorisoasema Keusote (2021)
 • Psykolog, Attendo barnskydd (2018 – )
 • Psykolog, Aido Healthcare, (2017- )
 • Familjerådgivning psykolog, Esbo stad (2017-2018)
 • Skolpsykolog, Grankulla stad (2015-2017)
 • Psykolog, barns och ungas mentalhälsoenhet, Rasborgs stad (2013-2015)
 • Psykolog, vuxen psykiatri, Raisios stad (2011)

Tjänster

 • Korttidsterapi

”Martins förmåga att snabbt ha en överblick över situationen har gjort att man kunnat arbeta vidare och nå resultat”

Kund